Mời thầu gói thầu Xây lắp công trình, sửa chữa đường GTNT Dương Sơn - Thạch Bồ
Đăng ngày 23-05-2019 04:39

Ban QLDA xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông có kế hoặc tổ chức đấu thầu gói thầu Xây lắp công trình sửa chữa đường GTNT Dương Sơn - Thạch Bồ, địa điểm thành phố Đà Nẵng ( gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin, mua một số hồ sơ mời thầu tại Văn phòng Ban QLDA xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông – Địa chỉ số 606 đường 2 Tháng 9, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Thời gian bán hồ sơ: Từ 13 giờ 30 ngày 21-5-2019 đến 14 giờ 15 ngày 31-5-2019.

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự thầu: Trước 14 giờ 15 ngày 31-5-2019 tại VP Ban QLDA xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông.

Thời gian đóng thầu: Lúc 14 giờ 15 ngày 31-5-2019.

Thời gian mở thầu: Lúc 14 giờ 30 ngày 31-5-2019.

Giá bán hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng/bộ. (Một triệu đồng/1 bộ).

Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.

Bảo đảm dự thầu: 19.000.000 VNĐ (Mười chín triệu đồng chẵn).

Nội dung chính của gói thầu: Bù vênh và thẩm tăng cường mặt đường tuyến đường GTNT Dương Sơn – Thạch Bồ bằng bê - tông nhựa BTNC12,5 với tổng khối lượng là 1.191,15 tấn.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác