Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 05-OFID.EC
Đăng ngày 18-10-2019 07:39

Theo quyết định số 4626/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ngày 14 tháng 10 năm 2019 về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 05-OFID.EC: khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và xây dựng công trình Đường và cầu qua sông Cổ Cò thuộc dự án Cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác