Phê duyệt Báo cáo Kinh tế KT ĐTXD công trình: Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho lực lượng kiểm tra để đảm bảo an ninh trật tự
Đăng ngày 18-10-2019 10:15

Theo quyết định số 4625/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ngày 14 tháng 10 năm 2019 về việc phê duyêt Báo cáo Kinh tế KT ĐTXD công trình: Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho lực lượng kiểm tra để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác