Phê duyệt Báo cáo Kinh tế KT ĐTXD công trình: Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho lực lượng kiểm tra để đảm bảo an ninh trật tự
Đăng ngày 18-10-2019 10:15

Theo quyết định số 4625/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ngày 14 tháng 10 năm 2019 về việc phê duyêt Báo cáo Kinh tế KT ĐTXD công trình: Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho lực lượng kiểm tra để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

File đính kèm