Lựa chọn tổ chức đấu giá
Đăng ngày 14-04-2020 08:08

Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố thông báo việc lựa chọn tổ chức thực hiện dịch vụ đấu giá tài sản với nội dung sau:

I. TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

- Tên đơn vị: Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đà Nẵng.
- Địa chỉ: Số 37 Hoàng Văn Thụ, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

II. THÔNG TIN TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất đối với Khu đất có ký hiệu A2-1 Khu dân cư Làng cá Nại Hiên Đông, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

2. Vị trí của khu đất: Khu đất mặt tiền đường Nại Hưng 1, đường Bùi Dương Lịch, đường Hồ Hán Thương và đường Lê Văn Duyệt, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

3. Diện tích: 7.167,5m2.

4. Giá khởi điểm: 42.170.894đồng/m2 (Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu, một trăm bảy mươi ngàn, tám trăm chín mươi bốn đồng/mét vuông).

5. Hạ tầng kỹ thuật khu đất: Đất đã có mặt bằng, đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.

6. Tài sản gắn liền trên khu đất: không có.

7. Mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng đất .

- Mục đích sử dụng: Đất ở (xây dựng chung cư).
- Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.
- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.

8. Quy hoạch sử dụng đất .

- Đất xây dựng chung cư (theo hình thức nhà ở thương mại).

9. Thời gian thực hiện đấu giá: dự kiến trong tháng 5 năm 2020.

III. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56 của Luật Đấu giá tài sản 01/2016/QH14 quy định cụ thể như sau: 
1. Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc tổ chức bán đấu giá.
2. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.
4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.
5. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp công bố.

IV. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Trong vòng 05 ( năm) ngày làm việc kể từ ngày ban hành thông báo này (trong giờ hành chính).

V. ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

- Phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đà Nẵng.
- Địa chỉ: Số 37 Hoàng Văn Thụ, phường Phước Ninh, quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: 0236.3818189.

- Hồ sơ đăng ký tham gia được đóng tập và lập thành 02 bộ gồm: 
+ Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp (Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập).
+ Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
+ Hồ sơ năng lực của đơn vị.
+ Bảng báo giá thù lao dịch vụ đấu giá và chi phí đấu giá tài sản bỏ niêm phong trong phong bì và có dấu niêm phong.

Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị và Chứng minh nhân dân. Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT