Lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân
Đăng ngày 19-02-2021 08:32

1. Giá khởi điểm: 134.395.000 đồng. (Giá này không bao gồm thuế giá trị gia tăng)

2.Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm các tiêu chí sau:

a) Cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng tại thành phố Đà Nẵng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

b) Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: có tối thiểu 02 đấu giá viên đang hoạt động tại trụ sở. Là tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư Pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên; có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức đấu giá; có tối thiểu 03 hợp đồng bán đấu giá tài sản với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố trong thời hạn 03 tháng gần nhất.

d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật và theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản.

đ) Là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

e) Các tiêu chí khác:

Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập; Ký hợp đồng mua bán đấu giá ba bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

a) Thời gian nhận hồ sơ: 07 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Trong giờ hành chính).

b) Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng (Phòng Quản lý Giá và Công sản, số điện thoại: 02363821784).

Địa chỉ: Tầng 7, 8 Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.

Người đến nộp phải mang theo giấy giới thiệu và chứng minh thư nhân dân.

(Chú ý: Không hoàn lại hồ sơ không được lựa chọn).

Xem chi tiết phụ lục tài sản đấu giá tại file kèm theo

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT