Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch TP.Đà Nẵng,Thông báo mời thầu:

     Gói thầu : Xây lắp Trung tâm Văn hoá- Thể thao xã  Hoà Nhơn

                   (dành cho nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ)

         - Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước

      - Thời gian bán HSMT: Từ 9 giờ ngày 07-8-2015 đến trước 9 giờ ngày 17-8-2015

      - Địa điểm bán HSMT: Phòng Tài chính Kế toán Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, tầng 16 Trung tâm Hành chính thành phó Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

     - Giá bán 1 bộ HSMT: 1000.000đồng (Một triệu đồng/bộ)

    -  Địa chỉ nhận HSDT : Phòng Kế hoạch Đầu tư,Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tầng 16 Trung tâm Hành chính thành phó Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

     -  Thời điểm đóng thầu :  9 giờ ngày 17-8-2015

     - Bảo đảm dự thầu :   40.000.000đồng (Bốn mươi triệu đồng) bằng VNĐ

     - Hình thức bảo đảm dự thầu : Thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc đặt cọc ký quỹ

     - HSDT sẽ được mở công khai: Vào 9 giờ 5 ngay 17-8-2015 tại Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tầng 16 Trung tâm Hành chính thành phó Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác