Gửi Báo giá dự toán chi phí xác định giá trị tài sản
Đăng ngày 01-04-2021 07:45

Theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Đà Nẵng tại Yêu cầu định giá tài sản số 234/YC-VP-CSĐT ngày 23/02/2021 và Công văn số 486/CV-CSĐT-VP ngày 17/3/2021 về việc phúc đáp Công văn số 38/HĐ ĐGTSTTHS đề nghị định giá các tài sản như sau:

1. 01 Máy chà mờ kính công nghiệp nhãn hiệu Glass Horizontal sandblasting machine Model GDS-2000 đã qua sử dụng

2. 01 Máy cắt kỹ thuật số hai đầu nhãn hiệu Euromatec Thành Dũng

3. 01 Máy phay đố nhôm XinFa nhãn hiệu Euromatec Thành Dũng

4. 01 Máy mài kính dị hình không rõ nhãn hiệu đã qua sử dụng

5. 01 Máy nén khí hút chân không nhãn hiệu Polo Taiwan Quality đã qua sử dụng

6. 01 Máy ép góc nhôm cao cấp không rõ nhãn hiệu đã qua sử dụng

Để đảm bảo thực hiện các thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định tình trạng, chất lượng còn lại và giá trị của 06 loại máy móc nêu trên.

Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Sở Tài chính kính mời quý Công ty có nhu cầu tham gia thì gửi Báo giá dự toán chi phí dịch vụ tư vấn xác định tình trạng, chất lượng còn lại và giá trị của 06 loại máy móc nêu trên tại thời điếm ngày 03/02/2020 và gửi về Sở Tài chính trước ngày 24/3/2021.

Để phục vụ lập dự toán chi phí tư vấn, đề nghị quý đơn vị liên lạc số điện thoại: 0236.3821.784 gặp chị Cao Thị Diệu Thúy để được cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan.

Sở Tài chính gửi các Công ty Tư vấn Thẩm định giá có quan tâm để tham gia chào giá.

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT