Gửi báo giá dự toán xác định giá đất các dự án tại Bán đảo Sơn Trà theo Kết luận số 269/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ
Đăng ngày 04-05-2021 11:18

Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Sở Tài chính kính mời các doanh nghiệp thẩm định giá, các Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá có nhu cầu tham gia thì gửi báo giá dịch vụ tư vấn xác định giá đất tại thời điểm UBND thành phố phê duyệt giá đất đối với 3 dự án theo Kết luận số 269/KL-TTCP ngày 16/9/2019 của Thanh tra Chính phủ (đơn vị tham gia thực hiện dự án nào thì báo giá cụ thể dự án đó).

Báo giá dự toán phải báo cáo thuyết minh rõ ràng và đảm bảo điều kiện quy định về hồ sơ, phương pháp xác định, tài liệu, biểu mẫu chứng minh theo các quy định hiện hành và gửi về Sở Tài chính truớc ngày 15/5/2021.

Để phục vụ lập dự toán, đề nghị các doanh nghiệp liên lạc số điện thoại: 0236.3821.784 gặp chị Cao Thị Diệu Thúy để cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến 03 dự án trên.

(Chi tiết 03 dự án xem tại file kèm theo)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT