Sở Y tế TP.Đà Nẵng Thông báo mời thầu

Gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:

-         Thiết bị y tế thuộc công trình khu hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng

-         Trang thiết bị phục vụ khu điều trị cao cấp (VIP, tầng 5) thuộc công trình khu hồi súc cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng.

Nguồn vốn: Xây dựng cơ bản năm 2015

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức đấu thầu

    + Thiết bị y tế thuộc công trình khu hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng: một giai đoạn hai túi hồ sơ.

   +Trang thiết bị phục vụ khu điều trị cao cấp (VIP, tầng 5) thuộc công trình khu hồi súc cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng: một giai đoạn một túi hồ sơ.

    - Thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ ngày 29-7-2015 tại Văn phòng Sở Y tế TP.Đà Nẵng (số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng)

   - Thời gian,địa điểm nộp hồ sơ dự thầu: Trước 8 giờ 30 ngày 18 -8 -2015; đóng thầu lúc 8 giờ 30 ngày 18 -8 -2015 tại Văn phòng Sở Y tế TP.Đà Nẵng

   - Thời gian và địa điểm mở thầu: Lúc 9 giờ ngày 18 -8 -2015  tại Văn phòng Sở Y tế TP.Đà Nẵng (số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng)

    Giá bán 1 bộ HSMT:
   + Thiết bị y tế thuộc công trình khu hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng  1000.000 đồng/ bộ hồ sơ

 + Trang thiết bị phục vụ khu điều trị cao cấp (VIP, tầng 5) thuộc công trình khu hồi súc cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng 800.000 đồng/ bộ hồ sơ

   - Địa chỉ nhận HSDT: Sở Y tế TP.Đà Nẵng (Phòng KH-TC) số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng. Điện thoại: 05113822741.

Tiền đảm bảo dự thầu:

   + Thiết bị y tế thuộc công trình khu hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng: 400.000.000 đồng

   + Trang thiết bị phục vụ khu điều trị cao cấp (VIP, tầng 5) thuộc công trình khu hồi súc cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng: 20.000.000đồng

 Hình thức bảo đảm bằng tiền mặt nộp tại Phòng Kế toán –Tài chính Sở Y tế TP.Đà Nẵng  hoặc bảo lãnh qua ngân hàng/kho bạc và được chuyển đến Sở Y tế trước thời điểm đóng thầu

 
 
 
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác