Ban quản lý các dự án ĐT&XD quận Liên Chiểu thông báo mời thầu

 

Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án ĐT&XD quận Liên Chiểu

Địa chỉ: 92 Ngô Thì Nhậm, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

ĐT: 05113.768024

Công trình: Trường Tiểu Học Trưng Nữ Vương

Tên gói thầu: Xây lắp công trình Trường tiểu học Trưng Nữ Vương

Nguồn vốn: Ngân sách thành phố năm 2015

Hình thức lựa chọn: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Giá bán 1 bộ hồ sơ: 800.000 đồng.

Đảm bảo dự thầu: 70.000.000 đồng.

Địa chỉ bán HSDT: Ban quản lý các dự án ĐT&XD quận Liên Chiểu

Thời gian bán: 9giờ ngày 9-3-2015 đến trước 9h30 ngày 24-3-2015.

Thời điểm đóng thầu: 9h30 ngày 24-3-2015.

HSDT sẽ được mở công khai lúc 9h45 ngày 24-3-2015 tại Văn phòng Ban quản lý các dự án ĐT&XD quận Liên Chiểu.

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác