Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu công nghệ cao TP. Đà Nẵng mời thầu:

Tên gói thầu:Xây lắp hạng mục cây xanh đường số 3 và đường số 7.

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi, không sơ tuyển, chọn nhà thầu trong nước. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Hình thức nhận HSMT: Đấu thầu trực tiếp. Thời gian bán HSMT: 8giờ 30 ngày 28-8-2015 đến 9giờ 20 ngày 07-9-2015.

 Địa điểm: 58 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

Giá bán: 1000.000VNĐ/1bộ. Thời điểm đóng thầu: 9giờ 20 ngày 07-9-2015

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác