Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Nguyễn Văn Minh
Đăng ngày 22-11-2021 16:40, Lượt xem: 383

UBND thành phố vừa ban hành quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Minh, trú tại tổ 29 cũ (nay là tỗ 47), phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Minh khiếu nại về việc không giải quyết bố trí đất tái định cư, không bồi thường theo giá đất ở và không hỗ trợ trượt giá nhà, vật kiến trúc theo quy định của pháp luật đối với hộ ông do thu hồi thửa đất số 64, tờ bản đồ hiện trạng số 286, diện tích 222,5 m2 tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, để đầu tư xây dựng khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng. Ông Nguyễn Văn Minh yêu cầu giải quyết hỗ trợ 50% giá đất ở cho diện tích đất thu hồi, bố trí 1 lô đất tái định cư và hỗ trợ trượt giá nhà, vật kiến trúc vì đã áp giá từ năm 2011.

Qua kiểm tra, xác minh cho thấy, việc sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Minh có nguồn gốc không phải do ông bà để lại, vì công dân không có giấy tờ thể hiện việc này. Trên cơ sở xác định của UBND quận Ngũ Hành Sơn tại Báo cáo số 80/BC-UBND ngày 29-7-2021 thì vị trí thửa đất thu hồi của ông Nguyễn Văn Minh theo kê khai sử dụng đất định số 64/CP của Chính phủ là thửa 62, tờ bản đồ 20, diện tích 617 m2, đất (lâm nghiệp) do UBND phường quản lý thuộc quỹ đất công ích.

Liên quan đến nội dung bồi thường thiệt hại về nhà, vật kiến trúc, cây cối hoa màu, ông Nguyễn Văn Minh có kiến nghị xem xét hỗ trợ trượt giá, nhưng do ông Nguyễn Văn Minh đã được xem xét, giải quyết hỗ trợ 100% nhà, vật kiến trúc nên nội dung kiến nghị này không có cơ sở xem xét, giải quyết.

Về bồi thường thiệt hại về đất, căn cứ vào nguồn gốc sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Minh nêu trên, trên cơ sở báo cáo đề xuất của Hội đồng GPMB quận Ngũ Hành Sơn, Chủ tịch UBND thành phố đã phê duyệt giải quyết hỗ trợ đúng quy định tại khoản 3 và điểm c khoản 8 và điểm m khoản 5 Điều 24 quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 cua UBND thành phố.

Về việc không bố đất tái định cư, ông Nguyễn Văn Minh không được bồi thường, hỗ trợ theo giá đất ở hoặc giá đất khuôn viên đối với diện tích đất thu hồi nên không có cơ sở xem xét, giải quyết bố trí đất tái định cư theo quy định của Phương án bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư đối với các hộ giồi tỏa dự án Khu đô thị công nghệ FPT (ban hành kèm theo Quyết định số 3991/QĐ-UBND ngày 28-5-2021 của Chủ tịch UBND thành phổ Đà Nẵng.

Ngoài ra, Báo cáo số 80/BC-UBND ngày 29-7-2021 của UBND quận Ngũ Hành Sơn thể hiện, tại dự án này, ông Nguyên Văn Minh còn có hồ sơ giải tỏa số 44 (có tài sản trên đất chung thửa với ông Nguyên Văn Chương bà Huỳnh Thị Chảo, diện tích đất thu hồi 1.114,6 m2) và được Hội đồng GPMB quận Ngũ Hành Sơn báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt giải quyết bồi thường 100% nhà, vật kiến trúc và cây cối hoa màu theo quy định, đồng thời bố trí 1 lô đất chính đường 5,5m Khu dân cư thu nhập thấp Đông Trà (giai đoạn 3) hoặc Khu dân cư Tây Nam làng đá Mỹ nghệ và hỗ trợ thêm 5.000.000 đồng.

Hiện nay, ông Nguyễn Văn Minh đã làm thủ tục nhận đất thực tế, làm nhà và đang ở thửa đất này.

Theo đó, UBND quận Ngũ Hành Sơn xác nhận, việc sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Minh tại hồ sơ số 2771, có nguồn gốc không hợp pháp, chiếm đất nông nghiệp thuộc quỹ đất 5% do Nhà nước quản lý. Trong cùng dự án Khu đô thị Công nghệ FPT, ông Nguyễn Văn Minh có nhà ở trên đất chung thửa của cha, mẹ, đã được UBND thành phố phê duyệt bố trí 1 lô đất chính đường 5,5m khu dân cư thu nhập thấp Đông Trà (giai đoạn 3).

Từ những cơ sở xác minh nêu trên, UBND thành phố phê duyệt giải quyết bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc, cây cối hoa màu đối với ông Nguyễn Văn Minh là có cơ sở và đúng với quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 24-12-2009 của UBND thành phố Đà Nẵng. Ông Nguyễn Văn Minh đã được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt giải quyết hỗ trợ 100% nhà, vật kiến trúc nên việc ông kiến nghị xem xét hỗ trợ trượt giá nhà, vật kiến trúc là không có cơ sở xem xét, giải quyết.

Nguồn gốc sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Minh là lấn chiếm đất nông nghiệp thuộc quỹ đất 5% do Nhà nước quản lý, trên cơ sở báo cáo đề xuất của Hội đồng GPMB quận Ngũ Hành Sơn, Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt giải quyết hỗ trợ là đúng quy định tại khoản 3 và điểm c khoản 8 và điểm m khoản 5 Điều 24 quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 24-12-2009 của UBND thành phố.

Ông Nguyễn Văn Minh không được bồi thường, hỗ trợ theo giá đất ở hoặc giá đất khuôn viên nên Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt không bố trí đất tái định cư là đúng quy định của Phương án bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư đối với các hộ giải tỏa dự án Khu đô thị công nghệ FPT.

Do vậy, nội dung khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại nêu trên là không đúng và không có cơ sở giải quyết.

Từ những nhận định và căn cứ trên, UBND thành phố quyết định giữ nguyên các quyết định phê duyệt đền bù, hỗ trợ đối với ông Nguyễn Văn Minh thuộc diện thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng; không chấp nhận nội dung khiếu nại và yêu cầu của ông Nguyễn Văn Minh.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu ông Nguyễn Văn Minh không đồng ý với giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thành phố thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện Chủ tịch UBND thành phố tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Cổng Thông tin điện tử thành phố

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác