Gửi báo giá dịch vụ tư vấn xác định giá đất Khu đất có diện tích 926.181 m2 tại khu đô thị, thương mại và dịch vụ phía Bắc vịnh Mân Quang
Đăng ngày 25-04-2022 09:55, Lượt xem: 72

Thực hiện Kết luận số 2852/KL-TTCP ngày 02/11/2012 của Thanh tra Chính phủ; trong đó kết luận xác định lại giá trị Khu đất có diện tích 926.181 m2 tại khu đô thị, thương mại và dịch vụ phía Bắc vịnh Mân Quang.

Để đảm bảo thực hiện các thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá trị của Khu đất có diện tích 926.181 m2 tại khu đô thị, thương mại và dịch vụ phía Bắc vịnh Mân Quang theo giá thị trường tại thành phố Đà Nẵng tại thời điểm tháng 12/2009.

Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự kính mời các Doanh nghiệp thẩm định giá, các Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá tham gia báo giá dịch vụ tư vấn xác định giá khu đất nêu trên và gửi về Sở Tài chính trước ngày 05/5/2022.

Để phục vụ lập dự toán, đề nghị quý đơn vị liên lạc số điện thoại: 0236.3821.784 gặp chị Cao Thị Diệu Thúy để được cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố gửi các Doanh nghiệp thẩm định giá, các Chí nhánh doanh nghiệp thẩm định giá tham gia chào giá.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác