Chính sách nổi bật về tài chính, doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 5/2023
Đăng ngày 23-05-2023 05:43, Lượt xem: 53

Nhà đầu tư đứng đầu liên doanh phải có số vốn tối thiểu là 30%; Quy định mới về tiền lãi danh nghĩa trái phiếu Chính phủ; Tăng 0,05% lãi suất trên tổng số tiền phạt chậm nộp; Từ 20/5/2023, phim phải được hiển thị mức phân loại trong quá trình phổ biến… là những chính sách nổi bật về tài chính, doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 5/2023.

Nhà đầu tư đứng đầu liên doanh phải có số vốn tối thiểu là 30%

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư số 01/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông và vận tải hướng dẫn về lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án; phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ.

Theo đó, để đáp ứng tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải thông qua tiêu chuẩn đánh giá trong hồ sơ mời thầu. Trường hợp liên danh, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh, cụ thể như sau: Nhà đầu tư đứng đầu liên danh phải có tỷ lệ sở hữu vốn tối thiểu là 30%; Thành viên trong liên danh có tỷ lệ sở hữu vốn tối thiểu là 15% trong liên danh.

Ngoài ra, Thông tư số 01/2023/TT-BGTVT cũng quy định tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá về kỹ thuật như: đề xuất của nhà đầu tư về kế hoạch và phương pháp triển khai thực hiện dự án; đề xuất của nhà đầu tư về phương án tổ chức vận hành, quản lý và cung cấp dịch vụ chuyên ngành đường bộ…..

 Thông tư số 01/2023/TT-BGTVT có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2023.

Quy định mới về tiền lãi danh nghĩa trái phiếu Chính phủ

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 12/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 107/2020/TT-BTC hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ (TPCP) từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước.

Theo đó, Thông tư số 12/2023/TT-BTC bổ sung quy định về "Tiền lãi danh nghĩa TPCP" như sau: Trường hợp Kho bạc Nhà nước (KBNN) nhận được tiền lãi danh nghĩa TPCP trong thời gian mua lại có kỳ hạn TPCP, KBNN có trách nhiệm hoàn trả số tiền lãi danh nghĩa TPCP đã nhận được cho các NHTM theo mã TPCP mà KBNN nhận được tiền lãi danh nghĩa. Việc hoàn trả tiền lãi danh nghĩa TPCP được thực hiện bên ngoài hệ thống giao dịch công cụ nợ của Sở Giao dịch Chứng khoán; thời điểm hoàn trả lãi danh nghĩa do hai bên tự thống nhất, nhưng không được muộn hơn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thực thanh toán lãi trái phiếu.

Trường hợp chuyển tiền lãi danh nghĩa chậm, KBNN có trách nhiệm thanh toán tiền phạt chậm thanh toán cho NHTM đối với số ngày chậm thanh toán theo mức lãi suất phạt chậm thanh toán quy định.

Cũng theo Thông tư số 12/2023/TT-BTC, chậm nhất ngày 10 hàng tháng, KBNN công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của KBNN về kết quả mua lại có kỳ hạn TPCP trong tháng liền kề trước đó (khối lượng, lãi suất mua lại có kỳ hạn TPCP bình quân gia quyền tương ứng với loại kỳ hạn); đồng thời, cung cấp thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán.

Thông tư số 12/2023/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/5/2023.

Tăng 0,05% lãi suất trên tổng số tiền phạt chậm nộp

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 18/2023/TT-BTC quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.

Theo đó, từ ngày 5/5/2023, Bộ Tài chính sẽ áp dụng việc tăng 0,05% lãi suất trên tổng số tiền phạt chậm nộp phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp sau:

- Quá thời hạn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều 68 và khoản 1 Điều 73 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 mà cá nhân, tổ chức chưa nộp tiền phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

- Số ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền phạt đến trước ngày cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước.

Cũng theo quy định tại Thông tư số 18/2023/TT-BTC, không tính tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính trong các trường hợp: Trong thời hạn được hoãn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Trong thời gian xem xét, quyết định giảm, miễn phần còn lại hoặc cho phép nộp tiền phạt nhiều lần.

Từ 20/5/2023, phim phải được hiển thị mức phân loại trong quá trình phổ biến

Nội dung nổi bật trên được quy định tại Thông tư số 05/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hoá Thể thao và du lịch về quy định tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo.

 Theo đó, việc thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo cho những phim dán nhãn trong quá trình phổ biến phải hiển thị phân loại như sau:

 + Loại P: Phim được phép phổ biến đến người xem ở mọi độ tuổi;

 + Loại K: Phim được phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi với điều kiện xem cùng cha, mẹ hoặc người giám hộ;

 + Loại T13 (13+): Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 13 tuổi trở lên;

 + Loại T16 (16+): Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 16 tuổi trở lên;

 + Loại T18 (18+): Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 18 tuổi trở lên;

 + Loại C: Phim không được phép phổ biến.

Thông tư số 05/2023/TT-BVHTTDL cũng quy định nguyên tắc thực hiện hiển thị mức phân loại phim như sau:

- Phim phải được hiển thị mức phân loại phim trong quá trình phổ biến, trừ phim phân loại P.

 - Việc hiển thị mức phân loại phim phải bảo đảm cung cấp được thông tin về mức phân loại phim, và nội dung cảnh báo trong khoảng thời gian đủ để người xem tiếp nhận được thông tin.

 - Đối với phim được phổ biến trong rạp chiếu phim; tại trụ sở cơ quan ngoại giao, cơ sở văn hóa nước ngoài được thành lập tại Việt Nam; phim được phổ biến trên các phương tiện công cộng và các phương tiện nghe nhìn khác phải hiển thị mức phân loại phim bằng các hình thức sau: trên màn hình chiếu phim, website, ứng dụng bán vé trực tuyến, quầy vé trực tiếp và các hình thức phù hợp khác.

 - Đối với phim được phổ biến trên truyền hình và trên không gian mạng: cơ sở điện ảnh phải hiển thị mức phân loại phim ở thư mục giới thiệu/hiển thị chương trình trên giao diện màn hình của thiết bị để người nghe, người xem đưa ra quyết định nghe, xem phim cung cấp trên dịch vụ, đảm bảo mức phân loại phim được hiển thị rõ ràng và nổi bật.

Thông tư số 05/2023/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 20/5/2023 bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 10 Thông tư số 12/2015/TT-BVHTTDL.

KHÁNH VÂN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác