Ủy quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung đối với tài sản, hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị dự toán cấp thành phố
Đăng ngày 24-08-2023 22:30, Lượt xem: 143

UBND thành phố ban hành Quyết định số 1735/QĐ-UBND về việc ủy quyền nhiệm vụ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung đối với tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung đối với tài sản, hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị dự toán cấp thành phố (bao gồm Văn phòng Thành ủy và UBND huyện đảo Hoàng Sa).

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung đối với trang thiết bị dạy và học của các đơn vị trực thuộc Sở.

Chủ tịch UBND các quận và huyện Hòa Vang phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung đối với tài sản, hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của quận, huyện Hòa Vang và cơ quan quận ủy, huyện ủy Hòa Vang.

Thời gian ủy quyền kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực (17-8) đến hết ngày 31/12/2025. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có sự thay đổi quy định của pháp luật, Sở Tài chính chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, xử lý cho phù hợp.

THANH HẢI

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác