Công trình công cộng

  • Nhà hát Trưng Vương trong lòng người Đà Nẵng
  • Cầu Thuận Phước – dải lụa nối đôi bờ sông Hàn