Công trình công cộng

  • Cầu Thuận Phước – dải lụa nối đôi bờ sông Hàn