HỆ THỐNG THÔNG TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU

Hướng đến mục tiêu phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp ngày một tốt hơn, Cổng thông tin điện tử thành phố xây dựng và cung cấp hệ thống thông tin tra cứu các dữ liệu của chính quyền thành phố.

THÔNG TIN DỮ LIỆU XÂY DỰNG

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông tin chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức.

Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Thông tin về chứng chỉ hành nghề xây dựng của các cá nhân, tổ chức.

Giá cả vật liệu xây dựng

Thông tin về giá cả vật liệu xây dựng

THÔNG TIN DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI

Khu vực chuyển quyền sử dụng đất

Thông tin các khu vực được chuyển quyền sử dụng đất cho người dân làm nhà ở.

Bảng giá đất

Tra cứu thông tin giá đất trên địa bàn thành phố.

Thông tin Quỹ đất

Thông tin quỹ đất trống trên địa bàn thành phố.

THÔNG TIN DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tin về Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hội doanh nhân trẻ

Thông tin về các doanh nhân trẻ.

CÁC THÔNG TIN DỮ LIỆU KHÁC

Đường phố Đà Nẵng

Thông tin các tuyến đường trên địa bàn thành phố

Đánh giá tác động môi trường

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án.

Tuyến vận tải cố định

Thông tin các tuyến vận tải trên địa bàn thành phố.

Tra cứu ATM/POS

Tìm kiếm địa chỉ ATM/POS ngân hàng.

Ý kiến cử tri

Thông tin về các kiến nghị của cử tri