Tên dự án
Ký hiệu
 
218 dòng. Trang 1/8
STT Ký hiệu phân khu Tên dự án Diện tích (m2) Số lô Vị trí lô đất
1
B2-35
Dự án mở rộng Khu đô thị biệt thự sinh thái, công viên văn hóa làng quê và quần thể du lịch sông nước
2348
18
Từ lô số 16 đến lô số 33
2
B2-35
Dự án mở rộng Khu đô thị biệt thự sinh thái, công viên văn hóa làng quê và quần thể du lịch sông nước
1349
10
Từ lô số 01 đến lô số 10
3
B2-36
Dự án Mở rộng Khu đô thị biệt thự sinh thái, công viên văn hóa làng quê và quần thể du lịch sông nước
1783
17
Từ lô số 18 đến lô số 34
4
B2-39
Dự án Mở rộng Khu đô thị biệt thự sinh thái, công viên văn hóa làng quê và quần thể du lịch sông nước
3069
29
Từ lô số 27 đến lô số 55
5
B3-1
Dự án Khu dịch vụ du lịch ven sông Hàn
1.,200
1
Lô số 15
6
B3-21
Dự án Khu dịch vụ du lịch ven sông Hàn
1064
4
Lô số 1-4
7
B3-9
Dự án Khu dịch vụ du lịch ven sông Hàn
3330
1
Lô số 1
8
B2-113
Khu đô thị ven sông Hòa Quý Đồng Nò - Giai đoạn 1
1536
11
Từ lô số 01 đến 11
9
B3-29
Khu đô thị ven sông Hòa Quý Đồng Nò – Giai đoạn 1
2663
10
Từ lô số 27 đến 16
10
B3-38
Dự án Khu đô thị ven sông Hòa Quý – Đồng Nò
5213
19
11
Khu LK-05
Dự án Khu đô thị Hòa Quý
715,31
6
12
Khu LK-04
Dự án Khu đô thị Hòa Quý
788,18
6
13
Khu LK-03
Dự án Khu đô thị Hòa Quý
717,03
6
14
Khu LK-02
Dự án Khu đô thị Hòa Quý
861,60
8
15
B2-35
Dự án Mở rộng Khu đô thị biệt thự sinh thái, công viên văn hóa làng quê và quần thể du lịch sông nước
2348
18
Từ lô số 16 đến lô số 33
16
PHÂN KHU B2-11
Dự án Khu dân cư khu vực Nhà máy cao su (33 lô đất mặt tiền đường Lê Văn Hiến quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng)
3902,5
31
17
PHÂN KHU B2-13
Dự án Khu dân cư khu vực Nhà máy cao su (33 lô đất mặt tiền đường Lê Văn Hiến quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng)
323
2
18
B2-3
Dự án Khu dân cư Phước Lý mở rộng
1300
1
Lô số 1
19
B2-4
Dự án Khu dân cư Phước Lý mở rộng
2600
1
Lô số 31
20
B2-8
Dự án Khu dân cư Phước Lý mở rộng
1300
21
Từ lô số 33-53
21
B2-9
Dự án Khu dân cư Phước Lý mở rộng
633
42
Từ lô số 26-67
22
B2-10
Dự án Khu dân cư Phước Lý mở rộng
2800
7
Từ lô số 1-4 và Từ lô số 65-67
23
SL 01
Dự án Khu đô thị Hòa Quý
5.837,5
35
24
SL02
Dự án Khu đô thị Hòa Quý
3.802,0
24
25
BT-01
Dự án Khu đô thị Hòa Quý
2.902,8
9
26
BT-02
Dự án Khu đô thị Hòa Quý
1.965,9
6
27
LK-07
Dự án Khu đô thị Hòa Quý
1.443,2
12
28
LK-073
Dự án Khu đô thị Hòa Quý
572,7
5
29
LK-09
Dự án Khu đô thị Hòa Quý
804,6
6
30
B01
Dự án Khu dân cư Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng
3.995,27
40
Từ lô số 368 đến 407
 
218 dòng. Trang 1/8