Kế hoạch chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 23-11-2021 06:52
Số văn bản 198/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 17/11/2021
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 17/11/2021
File đính kèm
Nội dung

Kế hoạch chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng