Phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19
Đăng ngày 21-07-2022 16:18

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tiếp tục khơi dậy tinh thần tích cực, tự giác trong việc thực hiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, tăng cường khả năng miễn dịch cho người dân trước nguy cơ bùng phát trở lại của dịch bệnh COVID-19, UBND thành phố vừa có văn bản gởi các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các quận, huyện về việc phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị quản lý thông qua các hình thức phù hợp, thiết thực nhằm kêu gọi, vận động truyên truyền mọi người trách nhiệm, tích cực, chủ động tham gia tiêm chủng đầy đủ, kịp thời đảm bảo hoàn thành mục tiêu tiêm chùng đề ra. Việc tổ chức phát động chiến dịch triển khai thực hiện trong tháng 7/2022 và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Đồng thời quán triệt, xuyên suốt, xác định công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 là biện pháp cần thiết để phòng, chống, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

UBND các quận, huyện căn cứ tình hình thực tế khẩn trương xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị của địa phương và người dân trên địa bàn thông qua các hình thức như lễ phát động, hội nghị,... nhằm kêu gọi, vận động truyên truyền mọi người trách nhiệm, tích cực tham gia tiêm chủng đầy đủ, kịp thời đảm bảo hoàn thành mục tiêu tiêm chùng đề ra. Việc tổ chức phát động chiến dịch triển khai thực hiện trong tháng 7/2022 và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

Ngoài ra, UBND các quận, huyện cần huy động các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương vào cuộc cùng tham gia phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19; tiếp tục tập trung triển khai công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế, UBND thành phố.

Sở Y tế theo dõi, giám sát và tổng hợp kết quả triển khai tổ chức phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của các sở, ban, ngành và các địa phương, báo cáo UBND thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai kế hoạch thông tin, truyền thông cao điểm cho chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tháng 7/2022.

THANH HẢI

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT