Hoạt động APEC 2017

  • Chuẩn bị cho APEC 2017
  • Xác định trọng tâm, lộ trình chuẩn bị Năm APEC 2017 (lần họp 1)
  • Đăng cai tổ chức APEC 2017: Vị thế đang lên của Đà Nẵng
  • Đà Nẵng nâng cấp sản phẩm du lịch, chào mừng sự kiện APEC 2017: Đầu tư lớn cho Bảo tàng nghệ thuật điêu khắc Chăm
  • Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị cho APEC 2017
  • Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động của thành phố phục vụ APEC 2017
  • Đào tạo tiếng Anh cho cán bộ, công chức phục vụ APEC
  • APEC 2017: Đà Nẵng cần tận dụng mọi cơ hội thu hút du khách, nhà đầu tư
  • 2015 là năm khởi động cho Năm APEC 2017 (lần họp 3) 12-12-2016 00:00

Tiêu đề portlet