Đóng góp ý kiến về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng
Đăng ngày 15-10-2020 09:46

Ngày 15-10, Bộ Nội vụ và UBND thành phố phối hợp tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn và Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn và Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì hội nghị

Theo Bộ Nội vụ, dự thảo Nghị định gồm 8 chương, 39 điều, quy định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; quy định về tổ chức, hoạt động, chế độ trách nhiệm của UBND, chủ tịch UBND quận, phường; quy định tuyển dụng, quản lý công chức phường và tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển lãnh đạo quản lý của UBND quận, phường; tổ chức thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh…

Ông Võ Ngọc Đồng - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, thống kê tại 45 phường trên địa bàn, hiện có 127 Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường. Nếu thực hiện xét chuyển thành công chức quận thì căn cứ theo tiêu chuẩn công chức hành chính ngạch chuyên viên và bổ nhiệm công chức lãnh đạo phường thì có ít nhất 47 người cần phải bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, 19 người phải bổ sung chứng chỉ trình độ ngoại ngữ... và những yêu cầu khác để tuyển dụng thành công chức hành chính.

Cùng với đó, hiện có 417 công chức phường, nếu xét chuyển thành công chức quận thì căn cứ theo tiêu chuẩn công chức hành chính ngạch chuyên viên thì có ít nhất 208 người cần phải bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, 33 người phải bổ sung trình độ tin học, 54 người phải bổ sung chứng chỉ trình độ ngoại ngữ B trở lên. Bên cạnh đó, phải đáp ứng yêu cầu khác để tuyển dụng thành công chức hành chính. Đồng thời, phải tiến hành sắp xếp, tinh giản, giải quyết chế độ cho 52 công chức phường hiện có trình độ trung cấp, cao đẳng chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, đây là những trường hợp công chức phường lớn tuổi đã tuyến dụng lâu năm. Do đó, Bộ Nội vụ nghiên cứu cần có lộ trình để giải quyết vấn đề này. Việc chuyển cán bộ, công chức phường thành biên chế công chức quận sẽ tạo ra nhiều khó khăn khi sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức về sau. 

Thảo luận tại hội nghị, cơ bản các đại biểu đồng tình, thống nhất với bố cục, nội dung dự thảo, đồng thời đóng góp một số ý kiến để để thực hiện việc thí điểm chính quyền đô thị được chặt chẽ, bài bản và hiệu quả. Một số ý kiến từ phường Hải Châu 1, phường Chính Gián, phường Khuê Trung.. thể hiện sự băn khoăn về tính khả thi, phù hợp với thực tiễn quản lý, cũng như khó khăn, vướng mắc khi triển khai áp dụng trên thực tế. 

Về quy định "cán bộ, công chức làm việc ở tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và UBND phường thuộc quận thuộc biên chế cán bộ, công chức của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và UBND quận". Đây là quan điểm mới về quản lý biên chế công chức trong hệ thống chính trị, không tách biệt biên chế cán bộ, công chức, viên chức từ cấp huyện trở lên với số lượng định biên cán bộ, công chức cấp xã được quy định "cứng" theo phân loại đơn vị hành chính cấp xã.

Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, Ban Tổ chức Trung ương và Chính phủ vẫn quy định riêng, tách biệt trong quản lý số lượng giữa biên chế cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan MTTQ, tổ chức chính quyền từ cấp huyện trở lên với số lượng cán bộ, công chức cấp xã. Vì vậy, vấn đề này cần phải thống nhất ở Trung ương trước khi ban hành, để khi thực hiện ở địa phương bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất. Nếu thực hiện, Bộ Nội vụ phải đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương giao biên chế cho Đà Nẵng bằng số lượng cán bộ, công chức của 45 phường hiện nay (tương ứng 315 biên chế cán bộ phường, 659 biên chế công chức phường).

Ông Võ Ngọc Đồng - Giám đốc Sở Nội vụ thành phố phát biểu tại hội nghị

Nội dung dự thảo quy định "cứng" số lượng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận được tổ chức bao gồm 8 phòng và tương đương sẽ gây khó khăn cho Đà Nẵng trong quá trình thực hiện. Hầu hết các quận đều có ý kiến phản ánh khó khăn thực hiện về nội dung này trong dự thảo. Đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu điều chỉnh dự thảo để tạo thuận tiện cho UBND các quận tại Đà Nẵng khi triển khai thực hiện, không làm xáo trộn ảnh hưởng lớn đến tổ chức bộ máy, thực hiện chức năng nhiệm vụ các phòng chuyên môn thuộc UBND quận. Đồng thời, quy định "cứng" 8 phòng chuyên môn như dự thảo rất khó khăn để sửa đổi, thay thế, bổ sung quy định này khi phát sinh bất cập, vướng mắc trên thực tế triển khai nếu đưa vào Nghị định của Chính phủ.

Về số lượng công chức phường không quá 12 người, bao gồm cả công chức được điều động, luân chuyển." Dự thảo  này không nhận dược sự đồng thuận của 45 phường thực hiện thí điểm. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành của Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, nếu không tính chức danh công chức là Trưởng công an phường chính quy, thì số lượng các chức danh công chức khác là 14 người và tối đa 12 người. Do đó, quy định của Dự thảo Nghị định về số lượng công chức làm việc tại mỗi UBND phường có không quá 12 người là chưa phù hợp, sẽ tạo khó khăn cho các phường khi thực hiện nhiệm vụ. 

Mặt khác, khi không tổ chức HĐND phường, cho phép giữ lại định suất của chức danh cán bộ phường là Phó Chủ tịch HĐND phường để chuyển sang, tăng số lượng định biên cho các chức danh công chức phường trong điều kiện khối lượng công việc thực tế tại phường không thay đổi khi thí điểm chính quyền đô thị.

UBND các phường đều kiến nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu điều chỉnh dự thảo Nghị định về số lượng công chức làm việc tại mỗi UBND phường tối đa 15 người (đối với phường loại 1) và tối đa 13 người (đối với phường loại 2), bao gồm cả công chức được điều động, luân chuyển. Những khó khăn vướng mắc khi thực hiện quy định công chức phường là công chức hành chính của quận trong hệ thống chính trị ở phường sẽ phát sinh nhiều khó khăn trên thực tế áp dụng, do nảy sinh bất cập không tương đồng khi bổ nhiệm, thực hiện chế độ, chính sách của các chức danh cán bộ phường hiện nay. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đánh giá cao những tiếp thu các ý kiến tâm huyết và trách nhiệm của các đại biểu. Phó Chủ tịch đề nghị Sở Nội vụ phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục ghi nhận, tập hợp những ý kiến đề xuất để tìm phương án sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức ở các đơn vị hành chính, đảm bảo được hoạt động của bộ máy từ thành phố đến quận, phường; cũng như  khuyến nghị cho thành phố những giải pháp phù hợp trong xây dựng chính quyền đô thị, để Đà Nẵng phát triển bền vững hơn trong xu thế phát triển đô thị.

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT