Hội thảo khoa học "Bài học kinh nghiệm trong quá trình hoạt động, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ"
Đăng ngày 05-10-2022 09:24

Ngày 4-10, Ban Chỉ đạo Biên soạn và xuất bản lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015) phối hợp UBND thành phố tổ chức Hội thảo khoa học "Bài học kinh nghiệm trong quá trình hoạt động, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ". Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam Trần Đức Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo khoa học

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh bày tỏ phấn khởi khi Ban Chỉ đạo Biên soạn và xuất bản lịch sử Chính phủ Việt Nam phối hợp UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học lần này. Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, với mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế xã hội lớn của cả nước, trong thời gian qua, chính quyền các cấp và nhân dân thành phố đã đồng lòng, chủ động, quyết tâm triển khai nhiệm vụ và đạt những kết quả khả quan.

Thành phố có mức độ phục hồi kinh tế khá nhanh sau đại dịch COVID-19, 9 tháng đầu năm mức độ tăng trưởng đạt 16,76%, dự báo năm 2022 tăng trưởng 14%. Hiện Đà Nẵng đang tập trung triển khai thực hiện hiệu quả thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết 119/2020/QH14 của Quốc hội. Công tác phân cấp, ủy quyền được đẩy mạnh thông qua việc ban hành và triển khai Đề án phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước gắn với thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn giai đoạn 2021-2026.

Cùng với tăng cường công tác cải cách hành chính, tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cải cách hành chính nhà nước gắn với xây dựng chính quyền điện tử... thành phố tiếp tục mở rộng áp dụng các tiện ích hỗ trợ người dân trong việc thực hiện các dịch vụ công, tạo sự hài lòng cao nhất của người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu

“Những kết quả trên cho thấy định hướng đúng đắn của thành phố trong quá trình hoạt động, chỉ đạo, điều hành các mặt kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Từ đó, rút ra các bài học kinh nghiệm trong quá trình hoạt động, chỉ đạo, điều hành của thành phố Đà Nẵng, đóng góp thêm một phần vào bài học kinh nghiệm của cả nước. Chúng tôi kỳ vọng tại hội thảo lần này, các tư liệu, luận cứ khoa học sẽ được tiếp tục thảo luận, phân tích để làm sáng tỏ bài học kinh nghiệm để nâng cao chất lượng biên soạn công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015)," Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nói.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà nghiên cứu và cán bộ lãnh đạo, quản lý liên quan tập trung thảo luận các vấn đề bài học kinh nghiệm trong quá trình hoạt động, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; những bài học kinh nghiệm chung về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ qua các giai đoạn lịch sử 1945 – 1954, 1955 – 1976, 1976 – 2005, 2005 – 2015. 

Cùng với đó là những bài học kinh nghiệm về hoạt động, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ đối với một số ngành, lĩnh vực cụ thể như: xây dựng tổ chức chính quyền; công tác cải cách hành chính; an ninh quốc phòng; kế hoạch và đầu tư; tài chính, ngân sách; phát triển kinh tế; văn hóa xã hội; giáo dục và đào tạo; tài nguyên và môi trường; lĩnh vực đối ngoại...

Các ý kiến tập trung đánh giá vận dụng những bài học kinh nghiệm để có tư duy linh hoạt trong xây dựng cơ cấu Chính phủ phù hợp qua từng giai đoạn; nhằm đảm bảo bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện mục tiêu xây dựng một nền hành chính phục vụ nhân dân. Đồng thời, phát triển theo hướng xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, từng bước hiện đại phù hợp với tiến trình cải cách mở cửa, hội nhập thế giới.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu

Tại Quyết định số 55/QĐ-BCĐLSCPVN của Trưởng Ban chỉ đạo về việc phê duyệt Đề cương và Kế hoạch biên soạn, xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015); Quyết định số 218/QĐ-BCĐLSCPVN của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Đề cương và kế hoạch biên soạn, xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-BCĐLSCPVN, các sản phẩm chính của Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 – 2015) đã được triển khai cụ thể: Tập 1 (gồm tập biên niên và tập Lịch sử Chính phủ Việt Nam từ 1945 đến 1954) do Khoa Lịch sử - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì biên soạn, bổ sung tư liệu, hiệu đính. Tập 2 gồm tập biên niên và tập Lịch sử Chính phủ Việt Nam từ 1955 đến 1975 do Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì biên soạn bổ sung tư liệu, hiệu đính. Tập 3 gồm tập biên niên và tập Lịch sử Chính phủ Việt Nam từ 1976 đến 2005 do Viện Lịch sử Đảng thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì biên soạn, bổ sung tư liệu, hiệu đính. Các công trình đã tổ chức nghiệm thu tháng 7- 2022.

Tập 4 gồm tập biên niên và tập Lịch sử Chính phủ Việt Nam từ 2005 đến 2015 do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì biên soạn mới từ năm 2005 đến năm 2015 chuẩn bị nghiệm thu trong Quý III/2022. "Tổng kết lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015), rút ra bài học kinh nghiệm" do Bộ Nội vụ phối hợp với Văn phòng Chính phủ, một số cơ quan, tổ chức và một số chuyên gia thực hiện chuẩn bị nghiệm thu trong Quý III/2022. "Lịch sử Chính phủ Việt Nam 1945-2015" do Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam thực hiện chuẩn bị nghiệm thu trong Quý IV/2022... Ngoài ra, phim tài liệu về Lịch sử Chính phủ giai đoạn 1945-2015, bộ ảnh tư liệu Lịch sử Chính phủ Việt Nam cũng được bổ sung tư liệu và xuất bản. Bộ Lịch sử Chính phủ Việt Nam là tài liệu chính thức giới thiệu về Chính phủ và nền hành chính Việt Nam với bạn bè quốc tế, phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường, việc biên soạn bộ Lịch sử Chính phủ Việt Nam giai đoạn (1945-2015) có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm phản ánh tương đối toàn diện, đầy đủ, chính xác, trung thực, có hệ thống quá trình ra đời, phát triển về tổ chức và hoạt động của Chính phủ cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ. Từ đó, rút ra những bài học và kinh nghiệm quý báu phục vụ việc nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý Nhà nước của Chính phủ, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước, đổi mới hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác