Phát huy vai trò của Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Đăng ngày 24-11-2022 15:57, Lượt xem: 254

Sáng 24-11, Bộ phận Thường trực của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) về tình hình thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 28-1-2022 của Ban Thường vụ Thành ủy. Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng chủ trì buổi làm việc; cùng dự có Bí thư Đảng ủy quận Ngũ Hành Sơn Cao Thị Huyền Trân.

Thời gian qua, công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW và Kế hoạch số 45-KH/TU từ phường đến các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường được thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với thực tế, đạt nhiều kết quả tích cực.

Đảng uỷ phường thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững đoàn kết nội bộ; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tự phê bình và phê bình. Giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ công chức phong cách làm việc khoa học, trách nhiệm, sáng tạo, sâu sát cơ sở, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân.

Trong sinh hoạt thường xuyên nêu cao tinh thần góp ý xây dựng, tự phê bình và phê bình các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và cán bộ, đảng viên; gương mẫu, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, giữ vững lập trường chính trị, đạo đức lối sống, vai trò của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu thể hiện sự trách nhiệm, gương mẫu. Tinh thần đoàn kết nhất trí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành, thường trực đảng ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên được giữ gìn và phát huy.


Quang cảnh buổi làm việc

Đặc biệt, Đảng ủy phường coi trọng lãnh đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thường xuyên chăm lo xây dựng khối đoàn kết thống nhất ý chí và hành động; thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm, những kiến nghị phản ánh ở khu dân cư.

Đồng thời, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong hệ thống chính trị; xây dựng quy chế làm việc của cấp uỷ, quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Xác định rõ mối quan hệ lãnh đạo, quan hệ phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Đảng với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của hệ thống chính trị.

Cùng với đó, Mặt trận, đoàn thể chính trị, các chi bộ trực thuộc hằng năm luôn chú trọng xây dựng chương trình đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tuyên truyền nâng cao ý thức trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt của các tổ chức trong hệ thống chính trị.


Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng ghi nhận và đánh giá cao kết quả Ban Thường vụ Đảng ủy phường Mỹ An đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW và Kế hoạch số 45-KH/TU.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng đề nghị Đảng ủy phường Mỹ An tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên. Xây dựng tốt đội ngũ cán bộ công chức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; kịp thời nắm bắt dư luận, nhất là các khu dân cư có những vấn đề nổi cộm.

Cùng với đó, Đảng ủy phường chỉ đạo Mặt trận, các hội đoàn thể và nhân dân phát huy vai trò trách nhiệm trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tự chuyển biến, tự chuyển hóa. Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời, đẩy nhanh tốc độ hoàn thành các chỉ tiêu, tổ chức kiểm điểm tổng kết, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ đề ra cho năm 2023. Tiếp tục thực hiện tốt việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm cơ sở, nền tảng, điều kiện thực hiện các chỉ tiêu đề ra.

Đặc biệt, tập trung chăm lo Tết nhân dân, đối tượng chính sách, khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

HỒNG QUÂN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác