Phường Hoà Khánh Nam nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực
Đăng ngày 08-06-2023 15:25, Lượt xem: 219

Sáng 8-6, Trưởng ban Nội chính Thành uỷ Võ Công Chánh chủ trì buổi làm việc của Bộ phận Thường trực Thành uỷ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với Đảng uỷ phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, về tình hình thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch số 45-KH/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng uỷ phường Hoà Khánh Nam Ngô Tiến Dũng cho biết, thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 28-1-2022 của Ban Thường vụ Thành uỷ về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Ban Thường vụ Đảng uỷ phường đã xây dựng kế hoạch cụ thể hoá, triển khai thực hiện các nội dung phù hợp với tình hình, đặc điểm của Đảng bộ phường; đồng thời, tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức và Bí thư 40 chi bộ trực thuộc.

Bí thư Đảng uỷ phường Hoà Khánh Nam Ngô Tiến Dũng báo cáo tại buổi làm việc

Qua triển khai, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực tiếp tục được nâng cao. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác cán bộ được chú trọng; công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên được đẩy mạnh; công tác dân vận, việc thực hiện quy chế dân chủ được thực hiện tốt. Đảng uỷ phường kịp thời nắm bắt thông tin, những kiến nghị, góp ý của quần chúng nhân dân và chỉ đạo giải quyết kịp thời. Công tác lãnh đạo, điều hành công việc được chú trọng đổi mới, tăng cường trách nhiệm của cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên phê bình, kiểm điểm các trường hợp cán bộ đảng viên vi phạm trong hoàn thành nhiệm vụ.

Các chi bộ duy trì sinh hoạt định kỳ và thực hiện tốt việc sinh hoạt chuyên đề hàng quý; trong sinh hoạt, các chi bộ đã thực hiện tốt việc mở rộng và phát huy dân chủ, phát huy được tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính đấu tranh tự phê bình và phê bình, nhất là khi thảo luận quyết nghị những vấn đề trọng tâm của khu dân cư, cơ quan, đơn vị, những vấn đề thuộc phạm vi, quyền hạn, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Trong 2 năm qua, Đảng bộ phường Hoà Khánh Nam đã kết nạp được 15 đảng viên mới và đang làm hồ sơ đề nghị kết nạp cho 12 đảng viên­­. Công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý năm được tiến hành đúng quy định và yêu cầu.

Nhiều chi bộ đã có cách làm hay, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW, Kế hoạch số 45-KH/TU.

“Qua triển khai, tạo được sự đồng thuận cao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, cán bộ và đảng viên; từng cán bộ, đảng viên đã có tinh thần trách nhiệm hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm với nhân dân, gương mẫu trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước”, Bí thư Đảng uỷ phường Hoà Khánh Nam Ngô Tiến Dũng nhìn nhận.

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Trưởng ban Nội chính Thành uỷ Võ Công Chánh ghi nhận, đánh giá cao Đảng uỷ phường Hoà Khánh Nam trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, nghiên cứu, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương, các kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy trong điều kiện đặc thù kinh tế - xã hội địa phương còn nhiều khó khăn, phức tạp so với các phường trên địa bàn quận.

“Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW, Kế hoạch số 45-KH trên địa bàn phường trong thời gian đến, trước hết cần xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là cơ sở, nền tảng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị”, Trưởng ban Nội chính Thành uỷ nhấn mạnh.

Trưởng ban Nội chính Thành uỷ Võ Công Chánh phát biểu chỉ đạo buổi làm việc

Theo đó, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Khánh Nam tập trung chỉ đạo tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo tiến độ, chất lượng theo Kế hoạch số 106-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Đồng thời, nghiên cứu, cụ thể hóa triển khai hiệu quả công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới theo Nghị quyết số 21-NQ/TW, Kế hoạch số 07-KH/TW và Chương trình hành động số 17-CTr/TU của Thành ủy. Tiếp tục nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, nắm tình hình, định hướng dư luận xã hội, trong đó chú trọng phát huy vai trò của bí thư chi bộ, đảng viên ở khu dân cư.

Trưởng ban Nội chính Thành uỷ Võ Công Chánh lưu ý Ban Thường vụ Đảng ủy phường đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm với phương châm “lấy xây làm chính; phát hiện nhanh, xử lý sớm ngay từ cơ sở”. Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng công tác đối thoại, tiếp công dân, giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở.

“Đề nghị Đảng ủy phường chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn phường, nhất là người có công với cách mạng, đối tượng xã hội, người nghèo, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh. Đồng thời, chỉ đạo giải quyết hoặc tham mưu xử lý hiệu quả tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác Khánh Sơn, trung tâm giết mổ gia súc gia cầm, các điểm tập kết rác, không để phát sinh điểm nóng”, Trưởng ban Nội chính Thành uỷ Võ Công Chánh nêu rõ.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác