Quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy
Đăng ngày 16-09-2023 07:23, Lượt xem: 63

Chiều 15-9, Thành ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương, Thành ủy trên toàn địa bàn thành phố. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến 75 điểm cầu thành phố, hơn 4.000 cán bộ, đảng viên tham dự.

Tham dự tại điểm cầu Trung tâm hành chính thành phố có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng.


Lãnh đạo thành phố dự Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm hành chính thành phố

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết quán triệt về: Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2-2-2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23-6-2023 của Quốc hội khóa XV về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn và Kế hoạch triển khai thực hiện của Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND thành phố Đà Nẵng.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh quán triệt Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11-7-2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ và văn bản triển khai thực hiện của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lê Thị Mỹ Hạnh quán triệt Quy định số 110-QĐ/TW ngày 6-7-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng, Quy định số 117-QĐ/TW ngày 18-8-2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan và Quyết định số 7390-QĐ/TU ngày 19-5-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và giải quyết tố cáo của chi bộ.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết quán triệt các văn bản

Bên cạnh đó, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh quán triệt Quy định số 116-QĐ/TW ngày 28-7-2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các văn bản của Thành ủy Đà Nẵng trên lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng Đoàn Ngọc Hùng Anh đã quán triệt Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 31-7-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên trong việc sử dụng Internet, tham gia mạng xã hội.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Mai Thị Ánh Hồng quán triệt Quy định số 110-QĐ/TW ngày 6-7-2023 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng; Quy định số 117-QĐ/TW ngày 18-8-2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức Đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; Quyết định số 7390-QĐ/TU ngày 19-5-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và giải quyết tố cáo của chi bộ.


Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, đây là hội nghị rất quan trọng nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ chủ chốt các cấp nghiên cứu, nắm bắt những nội dung cơ bản tại các Nghị quyết, Quy định, văn bản mới của Trung ương trên các lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng, công tác chính trị, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thời gian đến, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt cụ thể phù hợp với thực tiễn; tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện nghiêm túc, trong quá trình thực hiện kịp thời phản ánh, kiến nghị các khó khăn, vướng mắc về các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy để tổng hợp, báo cáo Thường trực Thành ủy theo dõi, chỉ đạo.  

Đối với công tác lấy phiếu tín nhiệm, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, đây là nội dung quan trọng, có ý nghĩa quan trọng trong công tác đánh giá cán bộ, tạo cơ sở để cấp ủy, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Do đó, Đảng đoàn HĐND thành phố, Ban cán sự đảng UBND thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy và các cấp ủy, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm tham mưu, theo dõi, hướng dẫn, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung theo yêu cầu của Ban Thường vụ Thành ủy, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo.

Đối với các quy định mới của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trung ương Đảng (Quy định số 110, 114, 116, 117), các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy khẩn trương tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, cụ thể hóa trong toàn Đảng bộ thành phố. Trong đó:

Đối với Quy định số 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ trên địa bàn thành phố, hoàn thành trong tháng 10-2023. Trước mắt, phối hợp với cấp ủy các cấp khẩn trương tiến hành rà soát, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy danh sách cán bộ đang giữ các chức danh thuộc đối tượng điều chỉnh theo quy định tại khoản 5, Điều 6, Quy định số 114-QĐ/TW, hoàn thành trong tháng 9-2023.

Đối với Quy định số 116-QĐ/TW về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các cấp ủy đảng cần thường xuyên quan tâm hơn đến công tác tuyên truyền, giáo dục, quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; gắn “xây với chống”, “lấy xây để chống”; thường xuyên thông tin tình hình giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực được dư luận xã hội quan tâm đảm bảo theo đúng quy định.

Đối với Chỉ thị về nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên trong việc sử dụng Internet, tham gia mạng xã hội, Bí thư Thành ủy lưu ý đây là Chỉ thị chuyên đề của Ban Thường vụ Thành ủy trên cơ sở tích hợp các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương mà trọng tâm là Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trước giai đoạn phát triển bùng nổ và tác động khó lường của thông tin đến đời sống xã hội hiện nay.

Vì vậy, cần phát huy đúng vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, của người đảng viên trong ứng xử, sử dụng mạng xã hội, góp phần xây dựng một môi trường không gian mạng lành mạnh, tích cực trên địa bàn thành phố, nhất là vai trò nêu gương của người Đảng viên.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát đối với việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản tại Hội nghị này gắn với đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị, kịp thời báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo.

MAI QUANG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác