Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tổ chức hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện năm 2024
Đăng ngày 16-04-2024 17:38, Lượt xem: 62

Trong hai ngày 16 và 17-4, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tổ chức Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện năm 2024.

Với 77 sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương mang về tham gia Hội thi với 03 nhóm sản phẩm gồm: sáng kiến; cải tiến; chế nghiệm, thử nghiệm.

Từng địa phương, đơn vị đã chú trọng nghiên cứu, đầu tư, chế tạo và cải tiến ra các sản phẩm mô hình, trang thiết bị phục vụ cho huấn luyện của các đối tượng một cách thiết thực và hiệu quả. Các sản phẩm mang tính sáng tạo cao, giá thành rẻ, đáp ứng yêu cầu huấn luyện thực tế.

Qua Hội thi nhằm phát huy tinh thần sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong LLVT thành phố, thi đua sáng chế nhiều mô hình, học cụ góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu năm 2024 và các năm tiếp theo. Đồng thời tuyển chọn những sáng kiến cải tiến tiêu biểu, áp dụng có hiệu quả trong huấn luyện để tham gia Hội thi do Quân khu tổ chức.

HOÀNG TUẤN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác