Kế hoạch 8066/KH-UBND về triển khai thực hiện QĐ số 1270/QĐ-TTg ngày 03/10/2019 của TTCP về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị Quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của CP về công tác phòng, chống thiên tai
Đăng ngày 06-12-2019 03:56
File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác