Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 02
Đăng ngày 12-01-2020 01:02

Tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; Cho phép đấu nối điện trang trí Tết Nguyên đán 2020 do nhân dân đầu tư tại các quận, huyện vào lưới điện chiếu sáng công cộng; Kiểm tra việc sử dụng nước dưới đất, đấu nối thoát nước, xử lý nước thải của các nhà hàng, khách sạn ven biển phía Đông; Đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa năm 2019; Tổ chức giao thông 01 chiều một số tuyến đường trên địa bàn quận cẩm Lệ và huyện Hòa Vang; Tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Canh Tý 2020... là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố tuần 02, từ 06-01-2020 đến 10-01-2020.

Tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

UBND thành phố yêu cầu UBND các huyện, quận có rừng và đất quy hoạch phát triển rừng chỉ đạo UBND các xã, phường chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi chặt phá khai thác rừng trái pháp luật; mua bán lâm sản, động vật hoang dã, khai thác lâm sản trái pháp luật. Đồng thời, tổ chức thực hiệu nghiêm việc đảm bảo an toàn trong phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn; hướng dẫn các chủ rừng, cộng đồng dân cư nơi có rừng chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy, chưa cháy rừng; tạm dừng các hoạt động sử dụng lửa để đốt dọn thực bì, vật liệu cháy trong rừng, ven rừng trong thời gian từ ngày 22-01-2020 đến 02-02-2020. UBND xã, phường không giải quyết cho phép đốt dọn thực bì, vật liệu cháy trong thời gian này.

Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm thực hiện giám sát, kiểm tra việc chấp hành của các địa phương chủ rừng; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp,chủ động tham mưu UBND các cấp chỉ đạo xử lý các tình huống phát sinh cháy rừng, cháy thực bì trên địa bàn xã, phường.

Cho phép đấu  nối điện trang trí Tết Nguyên đán 2020 do nhân dân đầu tư tại các quận, huyện vào lưới điện chiếu sáng công cộng

UBND thành phố thống nhất theo đề nghị của Sở Xây dựng, đồng ý về nguyên tắc cho phép đấu nối tạm điện trang trí tại các khu dân cư do nhân dân đóng góp kinh phí thực hiện vào lưới điện chiếu sáng công cộng nhằm tạo cảnh quan phục vụ nhân dân vui Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Thời gian đấu nối tạm là 15 ngày, từ ngày 19-01-2020 đến hết ngày 03-02-2020.

Theo đó, UBND thành phố giao trách nhiệm cho tổ dân phố và UBND phường, xã, quân, huyện theo dõi hồ sơ đấu nối điện. Đơn đề nghị đấu nối do Tổ trưởng Tổ dân phố đứng đơn có xác nhận của UBND phương xã và cam kết chịu trách nhiệm nếu để xảy ra các trường hợp sử dụng điện sai mục đích, mất an toàn giao thông và an toàn về điện. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc sử dụng điện tuân thủ quy định và đảm bảo an toàn.

Giao Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng kiểm tra, giải quyết đấu nối tạm từng trường hợp cụ thể trên nguyên tắc sử dụng điện đúng mục đích trang trí đuờng phố phục vụ công cộng, đảm bảo yêu cầu về an toàn và kỹ thuật của ngành điện, an toàn giao thông; phụ tải tăng trong giới hạn cho phép và không ảnh hưởng đến hệ thống điện chiếu sáng công cộng. Khi thực hiện đấu nối và cắt đấu nối phải lập biên bản và tuân thủ đầy đủ đúng trình tự các biện pháp an toàn theo quy phạm kỹ thuật an toàn điện.

Kiểm tra việc sử dụng nước dưới đất, đấu nối thoát nước, xử lý nước thải của các nhà hàng, khách sạn ven biển phía Đông

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổng hợp kết quả xử lý vi phạm về sử dụng nước dưới đất, đấu nối thoát nước, xử lý nước thải của các nhà hàng, khách sạn ven biển báo cáo về UBND thành phố trước ngày 30 hàng tháng. Đồng thời, tổ chức hậu kiểm các cơ sở đã xử lý vi phạm, đôn đốc việc khắc phục hậu quả  đối với các cơ sở xử lý vi phạm đến hết tháng 6-2020.

Giao Sở Xây dựng dự thảo Quy chế quản lý đô thị về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật đô thị đặc thù đối vói khu vực ven biển phía Đông thành phố trong tháng 4-2020. Đồng thời, ứng dụng thiết bị giám sát phục vụ công tác quản lý hệ thống thoát nước tại các cửa xả ven biển; Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đấu nối thoát nước.

Giao Công an thành phố tiếp tục phối hợp trong công tác phát hiện, xử lý các vi phạm về thoát nước. Trường hợp phát hiện vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Giao UBND các quận Sơn Trả và Ngũ Hành Sơn tiếp tục tổ chức kiểm tra, điều tra dứt điểm đối với các cơ sở thuộc phân cấp quản lý; gửi kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường định kỳ để tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa năm 2019

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Công thương và các ngành liên quan, kiểm tra, đề xuất vị trí neo đậu tàu dầu đảm bảo đúng quy định về PCCC, điều kiện kinh doanh xăng dầu, nhằm phục vụ tốt nhất việc cung ứng xăng dầu cho ngư dân khu vực Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang,  báo cáo đề xuất UBND thành phố trong quý 1-2020. Đồng thời,  tuyên truyền  các hộ dân đánh bắt, nuôi trồng thủy sản chấp hành nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy. Đặc biệt không hoạt động, neo đậu trên luồng chạy tàu, hành lang bảo vệ công trình giao thông đường thủy.

Cùng với đó, giao Sở Văn hóa và Thể thao cung cấp thông tin cho các ngành chức năng liên quan về các địa điểm được phép tổ chức hoạt động thể thao vui chơi giải trí dưới nước trên địa bàn thành phố để phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động. Thực hiên trước ngày 15-01-2020. Giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với các ngành kiểm tra, giám sát và tham mưu UBND thành phố xử lý các nội dung liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.  

Tổ chức giao thông 01 chiều một số tuyến đường trên địa bàn quận cẩm Lệ và huyện Hòa Vang

Theo đó, tổ chức giao thông 01 chiều trên 04 đoạn, tuyến đường: 29 Tháng 3 - đoạn từ đường Võ An Ninh đến đường Văn Tiến Dũng, Phạm Hữu Nghi - đoạn từ đường Đô Đốc Lân đến đường Huỳnh Tịnh Của, Nguyễn Văn Xuân và Đặng Đức Siêu từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông năm 2020.

UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải tổ chức thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật và triển khai lắp đặt các biển báo, kẻ vạch sơn tổ chức giao thông 01 chiều trên 04 đoạn, tuyến đường nêu trên, hoàn thành trước ngày 15-02-2020.

Công an thành phố chủ trì, chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan tổ chức ra quân hướng dẫn nhắc nhở người tham gia giao thông biết, thực hiện chủ trương tổ chức giao thông 01 chiều trên 04 đoạn, tuyến đường nêu trên trong khoảng thời gian từ ngày 16-02-2020 đến ngày 29-02-2020 và bắt đầu tiến hành xử phạt vi phạm kể từ ngày 01-3-2020.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đăng tải chủ trương tổ chức giao thông 01 chiều trên 04 đoạn, tuyến đường nêu trên trên các phương tiện thông tin đại chúng.  UBND quận cẩm Lệ, UBND huyện Hòa Vang chỉ đạo UBND các phường, xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương tổ chức giao thông 01 chiều trên 04 đoạn, tuyến đường nêu trên cho nhân dân trong khu vực được biết, thực hiện để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Canh Tý 2020

Theo đó, sẽ tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Canh Tý 2020 tại 3 điểm: trên cầu Nguyễn Văn Trỗi (giáp ranh giữa các quận: Hải Châu, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn);  Khu vực trước Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu; Khu Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang (đầu đường phía tây trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hòa Vang).

UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Canh Tý 2020. Đồng thời,  phối hợp với Sở Tài chính, Sở Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan thực hiện vận động tài trợ kinh phí bắn pháo hoa.

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chịu trách nhiệm chính trong tổ chức bắn; lập kế hoạch chi tiết và chủ trì, phối hợp, hợp đồng cụ thể với các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan bảo đảm cho đêm bắn pháo hoa. Đồng thời, phối hợp với Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Sở Giao thông Vận tải và các địa phương đảm bảo mặt bằng tại điểm bắn, duy trì và điều hành giao thông trên sông và các trục đường có liên quan, bảo vệ an toàn, phòng cháy chữa cháy tại các điểm bắn trước, trong và sau khi bắn.

CỔNG TTĐT TP

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT