Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội năm 2020
Đăng ngày 20-02-2020 08:26

Ngày 19-2, UBND thành phố ban hành văn bản số 902/UBND-TKTH về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội năm 2020.

Theo đó, các sở ban ngành và UBND các quận huyện thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và thành phố trong triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (dịch bệnh Covid - 19) và các dịch bệnh khác với tinh thần không chủ quan nhưng không hoang mang, dao động; hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh đến đời sống người dân, trật tự an toàn xã hội và tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố. 

Các sở ban ngành và UBND các quận huyện triển khai đồng bộ, hiệu quả các kế hoạch đề ra, dự báo tình hình để tham mưu UBND thành phố ban hành và thực hiện các giải pháp điều hành phát triển kinh tế xã hội, nhất là đối với các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng trong thời gian đến. Chủ động đánh giá tình hình của từng ngành, lĩnh vực, địa phương để có kế hoạch, lộ trình cụ thể nhằm hạn chế tác động tiêu cực của dịch bệnh đến tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh trật tự và đề ra kịch bản, phương án ứng phó kịp thời, toàn diện nhằm bù đắp sự suy giảm tăng trưởng hiện nay, xử lý tốt những ảnh hưởng của dịch bệnh đến lực lượng lao động, nguồn cung ứng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, công tác xúc tiến, thu hút đầu tư... Tiếp tục triển khai có hiệu quả các công trình, dự án được trao Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư, Thông báo cho phép nghiên cứu đầu tư tại Tọa đàm mùa Xuân 2019, các dự án xúc tiến tại Tọa đàm mùa Xuân và các công trình trọng điểm, động lực.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh các thủ tục quy hoạch, đầu tư, phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2020 theo kế hoạch và lộ trình đề ra. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý, giải quyết khó khăn, vướng mắc, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan sớm triển khai kế hoạch đa dạng hóa thị trường, cơ cấu lại nguồn khách, đẩy mạnh đầu tư, triển khai các sản phẩm dịch vụ mới phục vụ du lịch như các khu mua sắm miễn thuế, hoạt động vui chơi, giải trí về đêm.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng giáo trình, giáo án điện từ, trực tuyến, hạn chế ảnh hưởng đến chương trình học tập của học sinh, học viên, sinh viên trước tình hình dịch bệnh Covid - 19 có khả năng kéo dài. Đồng thời, chủ động áp dụng trong các trường hợp thiên tai, dịch bệnh tương tự trong thời gian tới.

UBND thành phố yêu càu các cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu nâng cao trách nhiệm cá nhân, không để xảy ra tình trạng chậm trễ trong thực thi công vụ do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đồng thời, tập trung xử lý công việc ngay từ những ngày đầu năm mới, nhất là các nhiệm vụ còn tồn đọng do nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý 2020.

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT