Lịch công tác tuần 33 của Lãnh đạo UBND thành phố
Đăng ngày 10-08-2020 09:13
 

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Hai 10/8

S

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh đi thị sát tình hình phòng chống dịch; việc thực hiện quy trình kỹ thuật lấy mẫu cộng đồng và làm việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố

Theo Ch/trình

 

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh làm việc với một số Sở, ngành liên quan về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung

PH số 1, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên làm việc tại cơ quan

PLV

C

- 16h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

PHGB, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo dự toán kinh phí lập Quy hoạch thành phố giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

PH số 1, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên làm việc tại cơ quan

PLV

Thứ Ba 11/8

S

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, cán bộ chủ chốt thành phố thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (trực tuyến)

Theo các điểm cầu

 

 

C

- 14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe báo cáo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu công viên công cộng tại khu vực phía Đông Nam Đài tưởng niệm; dự án Khu Đô thị mới Hòa Hải H1-3

PHGB, tầng 3

- 16h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

PHGB, tầng 3

 

 

­Thứ Tư 12/8

S

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp giao ban

PHGB, tầng 3

 

 

C

- 14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe báo cáo các trường hợp điều chỉnh mục đích sử dụng đất từ “đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp” sang mục đích “đất thương mại dịch vụ”;  vướng mắc trong việc xác định nghĩa vụ tài chính phát sinh do điều chỉnh quy hoạch chi tiết các dự án trên địa bàn thành phố

PHGB, tầng 3

- 16h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

PHGB, tầng 3

 

 

­Thứ Năm 13/8

S

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ làm việc tại cơ quan

PLV

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh họp xử lý vướng mắc trong công tác GPMB một số dự án trên địa bàn huyện Hòa Vang

PH số 1, tầng 2

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên họp Hội đồng thẩm định giá đất (trực tuyến)

PH số 2, tầng 2

- 8h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh rà soát công tác Phòng, chống dịch COVID-19

TTHC

C

- 14h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ hội ý Thường trực Thành ủy

PH Thường trực

- 16h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

PHGB, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nghe báo tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư Khu Công viên phần mềm số 2 và một số dự án, công trình trọng điểm

PH số 1, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên nghe báo cáo tiến độ ĐBGT trên địa bàn quận Liên Chiểu (trực tuyến)

PH số 1, tầng 2

Thứ Sáu 14/8 

S

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe báo cáo rà soát quy hoạch treo trên địa bàn thành phố (quận Thanh Khê) và một số đồ án kiến trúc quy hoạch

PHGB, tầng 3

 

 

C

- 16h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

PHGB, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh làm việc với Sở Công Thương về nội dung dự thảo một số Đề án, cơ chế chính sách của ngành

PH số 1, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên làm việc tại cơ quan

PLV

                        VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH, HĐND VÀ UBND THÀNH PHỐ

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT