Kế hoạch 6623/KH-UBND V/v triển khai Chỉ thị số 42 ngày 24/3/2020 của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
Đăng ngày 15-10-2020 01:07
File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác