Bãi bỏ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2013 của UBND thành phố ban hành quy định về công tác văn thư, lưu trữ của thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 15-10-2020 09:12

Ngày 08 tháng 10 năm 2020, UBND thành phố ban hành Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2013 của UBND thành phố ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ của thành phố Đà Nẵng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 10 năm 2020.

Như vậy, các nội dung về công tác văn thư, quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, công tác lưu trữ sẽ được tổ chức thực hiện theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư./.

                                Chi cục Văn thư – Lưu trữ

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT