Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2021
Đăng ngày 01-04-2021 01:23

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 1643/UBND-STNMT ngày 25-3-2021 đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức triển khai một số hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2021 theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1046/BTNMT-TĐKTTT ngày 8-3-2021.

Cụ thể, các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện treo băng rôn, pano, áp phích tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm thích hợp; tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu trực tuyến và các hoạt động tuyên truyền, truyền thông khác đề truyền tải rộng rãi thông điệp, chủ đề Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và phương thức trực tuyến; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh, truyền hình của Trung ương và địa phương tăng thời lượng phát sóng các nội dung về giá trị của nước, đại dương, thời tiết và khí hậu, phòng chống thiên tai, giảm thiểu phát khí thải nhà kính; bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Thiết lập các Nhóm hành động, Nhóm tình nguyện... để tìm hiểu, trao đổi, chia sẻ các trailer, phóng sự, pano, áp phích, khẩu hiệu, hình ảnh, các chương trình trực tuyến, tài liệu hoặc tổ chức các cuộc thi, diễn đàn trên các nền tảng mạng xã hội như facebook, instagram và các website có nội dung liên quan chủ đề Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2021, nhằm tăng sự quan tâm, thu hút lượng tương tác của cộng đồng.

UBND thành phố giao các cơ quan, đơn vị liên quan khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình, dự án thuộc lĩnh vực tài nguyên nước, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, khí tượng thủy văn, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu... nhằm phục vụ tốt hơn các hoạt dộng phát triền kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh, đặc biệt là những đối tượng đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biển, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, phát động các phong trào cộng đồng như: trồng cây xanh chắn cát; chống xói lở bờ biển; ngăn ngừa xâm nhập mặn; vệ sinh môi trường; sử dụng tiết kiệm nước tại hộ gia đình, nhà máy, xí nghiệp, trong trường học và nơi công sở, sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường, sản phấm tái chế, giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cchủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2021 cấp thành phố theo nội dung Công văn số 1046/BTNMT-TĐKTT của Bộ Tài nguyên và Môi trường; theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện để tham mưu UBND thành phố báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo đúng yêu cầu về nội dung và tiến độ.

Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới về UBND thành phố, thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường, trước ngày 2-4-2021 để tổng hợp, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT