Lịch công tác tuần 29 năm 2022 của Lãnh đạo UBND thành phố
Đăng ngày 18-07-2022 08:28
 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai 18/07

 

S

 

-08:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc với Đoàn Giám sát chuyên đề Quốc hội khóa X

HT số 1, tầng 2

-08:00: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam làm việc tại cơ quan

PLV

-08:00: Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn làm việc tại cơ quan

PLV

-08:00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến làm việc tại cơ quan

PLV

C

 

-14:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh,Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc với Đoàn Giám sát chuyên đề Quốc hội khóa X

HT số 1, tầng 2

-14:00: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam làm việc tại cơ quan

PLV

-14:30: Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn kiểm tra thực tế

Theo Ch/trình

-14:00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến nghe Sở LĐTBXH báo cáo các nội dung tham mưu

PHGB, tầng 3

Thứ Ba 19/07

 

S

 

-08:00: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp Ban cán sự đảng UBND thành phố

PHGB, tầng 3

C

 

-14:00: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp giao ban lãnh đạo UBND thành phố

PHGB, tầng 3

Thứ Tư 20/07

 

S

 

-08:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh dự Hội ý Thường trực Thành ủy

PH Thường trực

-08:00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự Hội nghị công tác kiểm tra, giám sát của Ban Đại diện HĐQT NHCSXH thành phố

HT số 1, tầng 2

-09:45: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự Hội nghị giám sát xổ số kiến thiết 6 tháng đầu năm 2022

HT số 1, tầng 2

-08:00: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam làm việc tại cơ quan

PLV

-08:30: Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn nghe báo cáo chính sách hỗ trợ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố đến năm 2030

PHGB, tầng 3

-08:00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến dự ĐH đại biểu Người công giáo VN xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thành phố Đà Nẵng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027

177 Trần Phú

C

 

-14:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh,Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện quy trình công tác cán bộ

PH Thường vụ

-16:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh tiếp tân Đại sứ Singapore tại Việt Nam

P.KT số 2, tầng 2

-17:00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh tiếp Tân Tổng lãnh sự Nga tại thành phố Đà Nẵng

P.KT số 2, tầng 2

-14:00: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam làm việc tại cơ quan

PLV

-14:30: Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn nghe báo cáo Đề án quản lý và phát triển du lịch tại bán đảo Sơn Trà

PHGB, tầng 3

-14:30: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến kiểm tra thực tế

Theo Ch/trình

Thứ Năm 21/07

 

S

 

-08:00: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

HT số 3, tầng 2

C

 

-14:00: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

HT số 3, tầng 2

-19:30: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến dự buổi biểu diễn của đoàn nghệ thuật Lào

NH Trưng Vương

Thứ Sáu 22/07

 

S

 

-08:00: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

HT số 3, tầng 2

-08:00: Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn làm việc với Đoàn công tác Bộ Công Thương

PHGB, tầng 3

C

 

-13:30: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình công tác cán bộ

HT Thành ủy

-15:00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến dự Đoàn công tác TP thăm, tặng quà gia đình chính sách tại TP Hải Phòng

TP Hải Phòng

Thứ bảy 23/07

 

S

 

-08:30: Chủ tịch Lê Trung Chinh dự Lễ trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban Dân Y khu V.

TTHCTP

-08:00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự Đoàn Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thăm, tặng quà các gia đình có công với cách mạng tại tỉnh Thanh Hóa

Theo Ch/trình

                                                                        

 VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác