Gửi báo giá dịch vụ tư vấn xác định giá đất các khu đất
Đăng ngày 20-09-2022 16:50

Thực hiện Kết luận số 2852/KL-TTCP ngày 02/11/2012 của Thanh tra Chính phủ; trong đó kết luận xác định lại giá các khu đất như sau:

TT Tên khu đất Thời điểm xác định giá đất
1 Khu đất có diệnt ích 147.752 m2 tại Khu phức hợp đô thị, thương mại dịch vụ thuộc phường Nại Hiên Đông và Thọ Quang

Tháng 6/2011

2 Khu đất có diện tích 50.294 m2 có vị trí tiếp giáp với Khu đô thị, thương mại và dịch vụ phía Bắc vịnh Mân Quang Tháng 4/2011

Để đảm bảo thực hiện các thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá trị của các khu đất nêu trên theo giá thị trường tại thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự kính mời các Doanh nghiệp thẩm định giá, các Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá tham gia báo giá dịch vụ tư vấn xác định giá khu đất nêu trên và gửi về Sở Tài chính trước ngày 26/9/2022.

Để phục vụ lập dự toán, đề nghị quý đơn vị liên lạc số điện thoại: 0236.3821.784 gặp chị Cao Thị Diệu Thúy để được cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan.

Sở Tài chính gửi các Doanh nghiệp thẩm định giá, các Chí nhánh doanh nghiệp thẩm định giá tham gia chào giá.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT