Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 30-09-2022 15:43

Ngày 29-9, UBND thành phố ban hành Công văn số 5344/UBND-ĐTĐT giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố. Cụ thể như sau:

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Công văn sổ 5135/UBND-CATP ngày 19-9-2022 của Chủ tịch UBND thành phố về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện về Chủ tịch UBND thành phố, qua Công an thành phố, để theo dõi, chỉ đạo.

UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng, lãnh đạo các cấp phát huy tính gương mẫu trong việc chấp hành các quy định khi tham gia giao thông; không can thiệp, tiếp nhận can thiệp việc xử lý vi phạm của lực lượng chức năng các cấp; các trường hợp cán bộ, nhân viên trực thuộc vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, gây tai nạn giao thông phải tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm cá nhân.

Căn cứ lĩnh vực quản lý Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác phối hợp, tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp về hoạt động xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị của các lực lượng chức năng, khuyến cáo người dân sử dụng các loại phương tiện giao thông công cộng, không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia...

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác