Trao tặng Huy hiệu Đảng và tuyên dương các đảng viên tiêu biểu
Đăng ngày 03-02-2023 14:52

Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 3/2/2023), sáng 3-2, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Mở rộng); trao tặng Huy hiệu Đảng, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2022.


Trao tặng Huy hiệu Đảng 3 đảng viên đủ tiêu chuẩn nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng (3-2-1930 - 3-2-2023)

Năm 2022, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng đã tập trung đổi mới phương thức hoạt động; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu Đảng ủy Khối, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng bám sát chủ trương của Thành ủy, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả nổi bật. 

Năm 2022, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả từ nhiệm vụ chính trị đến công tác xây dựng Đảng, đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo đó, đã triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị tư tưởng, tổ chức đảng và đảng viên, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, công tác dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm đến các hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội.


Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Nguyễn Hữu Lợi trao thưởng cho các tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố, các cấp ủy cơ sở đẩy mạnh công tác nắm bắt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng internet và đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc hại. Đảng ủy khối tổ chức 4 lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng cho 475 quần chúng ưu tú, 2 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 243 học viên; kết nạp 251 đảng viên (vượt 67,33% chỉ tiêu nghị quyết năm 2022 đề ra), công nhận 212 đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức.

Điểm nổi bật trong năm 2022 là tập trung triển khai có hiệu quả chủ đề “Năm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; ban hành được 2 Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác quản lý đảng viên và cụ thể hóa mô hình “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” làm cơ sở quan trọng trong triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng nói chung và nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và quản lý đảng viên nói riêng.


Trao tặng bằng khen cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022

Năm 2023, Đảng bộ khối Các cơ quan thành phố tập trung lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc triển khai thực hiện Nghị quyết của Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 gắn với chủ đề “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”; chủ đề năm 2023 của Đảng ủy khối “Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường công tác quản lý đảng viên”; chỉ đạo đánh giá, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Đảng bộ khối Các cơ quan thành phố; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội; kịp thời triển khai quán triệt, nghiên cứu, tuyên truyền và cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, của Thành ủy và của Đảng ủy khối.


9 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018-2022)

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng triển khai các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Quy định 85-QĐ/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 23-CT/TU của Thành uỷ Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và phát triển văn hoá trên địa bàn thành phố và các kế hoạch triển khai của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối. Đồng thời, triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU của Thành uỷ Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và phát triển văn hoá trên địa bàn thành phố và chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Kế hoạch triển khai Đề án tuyên truyền, lan toả thông tin tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030.

Trao tặng bằng khen cho các cá nhân “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2018-2022)

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng trao tặng bằng khen cho 5 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đảng viên năm 2022, 9 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018-2022), 19 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022; 37 đồng chí được trao tặng bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2018-2022).

KIM PHƯỢNG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác