Công bố bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 29-03-2023 09:16, Lượt xem: 13

Ngày 23 tháng 3 năm 2023, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 528/QĐ-UBND về việc công bố bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày và bãi bỏ thủ tục hành chính số thứ tự 13, 14 lĩnh vực Đường bộ thuộc phần I - Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 3100/QD-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác