Cải cách thủ tục hành chính phải tháo gỡ được khó khăn cho người dân, doanh nghiệp
Đăng ngày 21-04-2023 14:17, Lượt xem: 427

Đây là phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tại Hội nghị Công bố kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính, văn thư lưu trữ năm 2022, phân tích kết quả chỉ số PAR-INDEX, SIPAS Bộ Nội vụ vào sáng 21-4.

Công an thành phố, Sở Nội vụ và UBND quận Sơn Trà dẫn đầu về cải cách hành chính

Theo kết quả đánh giá xếp hạng cải cách hành chính năm 2022, Khối cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố có 3/5 cơ quan thuộc nhóm Xuất sắc; 1/5 cơ quan thuộc nhóm Tốt; 1/5 cơ quan nhóm Trung bình Khá.

Trong đó, cơ quan có điểm số tốt nhất là Công an thành phố với 98,81 điểm; cơ quan thấp nhất là Cục Thuế thành phố với 67,26 điểm. Điểm bình quân của các cơ quan thuộc khối là 88,25 điểm, cao hơn điểm trung bình năm 2021 là 1,92 điểm.

Hội nghị Công bố kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính, văn thư lưu trữ năm 2022, phân tích kết quả chỉ số PAR-INDEX, SIPAS Bộ Nội vụ

Khối sở, ban, ngành có 03/21 cơ quan thuộc nhóm Xuất sắc; 10/21 cơ quan thuộc nhóm Tốt; 07/21 cơ quan thuộc nhóm Khá; 01 cơ quan thuộc nhóm Trung bình Khá.

Trong đó, 3 cơ quan có điểm số CCHC cao nhất lần lượt gồm: Sở Nội vụ (101,19 điểm), Sở Thông tin và Truyền thông (95,44 điểm), Sở Văn hóa và Thể thao (91,04 điểm). Cơ quan có điểm thấp nhất là Sở Y tế với 62,46 điểm, thuộc nhóm Trung bình Khá.

Khối UBND quận, huyện (không đánh giá đối với UBND huyện Hoàng Sa) có 05/07 đơn vị thuộc nhóm Tốt; 02/07 đơn vị thuộc nhóm Khá.

Trong đó, UBND quận Sơn Trà xếp vị thứ 1 với 88,29 điểm; UBND quận Hải Châu đứng thứ nhì với 86,51 điểm và UBND quận Ngũ Hành Sơn đứng thứ 3 với 86,06 điểm. 2 đơn vị thuộc nhóm khá là UBND quận Liên Chiểu với 76,32 điểm và UBND huyện Hòa Vang với 73,34 điểm.

Đối tượng đánh giá, xếp loại công tác văn thư, lưu trữ được thực hiện tại 45 cơ quan gồm: 21 sở, ban, ngành; 06 đơn vị sự nghiệp; 06 ban quản lý dự án trực thuộc UBND thành phố; 05 cơ quan trung ương; 07 quận, huyện (không đánh giá tại UBND huyện Hoàng Sa).

Kết quả đánh giá, có 10 cơ quan xếp loại Xuất sắc; 11 cơ quan xếp loại Tốt; 11 cơ quan xếp loại Khá; 8 cơ quan xếp loại Trung bình Khá; 4 cơ quan xếp loại Trung bình; 01 cơ quan chưa đạt. 

Nhìn chung, năm 2022, công tác cải cách hành chính và văn thư lưu trữ được các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai tương đối đồng bộ, đạt được kết quả nhất định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố. Người đứng đầu, cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã thể hiện trách nhiệm trong thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của thành phố về cải cách hành chính, văn thư lưu trữ. Tổ chức bộ máy chính quyền địa phương được sắp xếp, kiện toàn đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền theo quy định và phù hợp với tình hình thực hiện mô hình Chính quyền đô thị của thành phố hiện nay. Ứng dụng công nghệ thông tin, giải pháp, sáng kiến mới về CCHC tiếp tục được đẩy mạnh, phục vụ tốt hơn cho công tác chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác cải cách hành chính

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, phối hợp nghiêm túc giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tạo động lực và xây dựng cơ chế đánh giá tình hình thực hiện công tác CCHC và văn thư lưu trữ hằng năm.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh Phát biểu tại Hội nghị

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh thẳng thắn nhìn nhận, công tác cải cách hành chính; văn thư lưu trữ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định, cần quan tâm khắc phục trong thời gian đến.

Trong đó, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh, công tác chỉ đạo, điều hành ở một số cơ quan chưa quyết liệt, chưa sâu sát trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Mối quan hệ phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị trong việc tiếp nhận, luân chuyển, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính “Chưa nhịp nhàng”. Việc lấy ý kiến của đơn vị có liên quan; liên thông, liên kết để giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân thực hiện “Chưa hiệu quả cao”. Đặc biệt, vẫn còn tình trạng ngại trách nhiệm nên có đơn vị chậm trả lời và chưa chú trọng vào nội dung góp ý hoặc không trả lời, dẫn đến kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ.

Tình trạng hồ sơ trễ hạn trên thực tiễn vẫn còn. Người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, còn lúng túng khi kết nối cơ sở dữ liệu dân cư.

Vẫn còn máy móc rập khuôn trong việc chỉ đạo tiếp nhận xử lý hồ sơ tại Bộ phận một cửa, đặc biệt là trong một số thời điểm số lượng hồ sơ tăng đột biến.

Đối với công tác văn thư lưu trữ, các đơn vị chưa xem công tác số hóa hồ sơ là một nhiệm vụ quan trọng; chất lượng lập hồ sơ điện tử ở một số cơ quan chưa tốt;… Điều đó phần nào ảnh hưởng chung đến tiến độ xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số và công tác chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến của thành phố trong thời gian qua.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh: “Trong công tác cải cách hành chính, trước mắt, các cơ quan đơn vị căn cứ chỉ số SIPAS, chỉ số PARINDEX, chỉ số cải cách hành chính của thành phố, ưu tiên tập trung rà soát những hạn chế, khó khăn, những “điểm nghẽn” để đưa ra các giải pháp khắc phục ngay những bất cập trong công tác cải cách hành chính, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp.

Phải xác định rõ “Cải cách hành chính lấy người dân, doanh nghiệp làm Trung tâm”, gắn công tác cải cách hành chính với phát triển kinh tế - xã hội, cải cách thủ tục hành chính phải tháo gỡ được những khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; nghiêm túc triển khai việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đảm bảo theo quy định quy trình một cửa, một cửa liên thông”.

Trong đó, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các đơn vị phải xử lý linh hoạt trong việc tiếp nhận hồ sơ; không rập khuôn máy móc, đẩy việc chờ đợi, khó khăn về phía người dân. Những thời điểm hồ sơ nhiều, tồn đọng thì phải tăng cường ngay cán bộ công chức để xử lý công việc.

Song song đó, phải đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, tự giám sát. Những nơi để xảy ra tình trạng trễ hạn hồ sơ thường xuyên, chậm khắc phục thì xem xét trách nhiệm người đứng đầu, không xem xét thi đua, khen thưởng.

Các đại biểu trình bày tham luận về công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ

Tăng cường tính “Chủ động”, “Trách nhiệm”; mối quan hệ giữa các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết hồ sơ, đảm bảo nguyên tắc “Đúng thời gian; Đủ nội dung”. Không trả lời văn bản một cách qua loa, không đi vào trọng tâm nội dung cần lấy ý kiến.

“Thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi tổ chức, công dân đối với các hồ sơ trễ hẹn, nhất là hồ sơ do lỗi chủ quan trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, thống kê báo cáo đầy đủ số liệu hồ sơ trễ hẹn theo quy định”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu.

Ngoài ra, các đơn vị tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực đất đai, xây dựng, hộ tịch, đầu tư công... Tăng cường công tác thông tin tuyên để người dân, doanh nghiệp, xã hội cùng tham gia, đồng hành cùng chính quyền thành phố trong nỗ lực thực hiện cải cách hành chính.

Triển khai việc đẩy nhanh việc xây dựng tài khoản công dân điện tử. Tiếp tục xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung chuyên ngành, kho dữ liệu thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố đảm bảo tiêu chí “Đúng, đủ, sạch, sống”, đặc biệt là trên một số lĩnh vực có hồ sơ lớn như đất đai; xây dựng, tư pháp – hộ tịch, doanh nghiệp... Kết nối hạ tầng, chia sẻ kết nối đảm bảo “Thông suốt, kịp thời, chính xác” dữ liệu từ Trung ương về địa phương và ngược lại như dữ liệu dân cư của Bộ Công an.

Đối với công tác văn thư lưu trữ, các đơn vị thực hiện công tác văn thư đúng quy định, đặc biệt thực hiện quản lý chặt chẽ văn bản, hồ sơ tài liệu hình thành tại cơ quan; không để tình trạng tài liệu không được lập hồ sơ, mất, hư hỏng. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh việc chuyển từ phương thức làm việc giấy sang phương thức làm việc qua môi trường mạng gắn với chữ ký số, văn bản, hồ sơ điện tử. Đặc biệt, các đơn vị cần xem chuyển đổi số trong công tác văn thư lưu trữ là nền móng cho việc chuyển đổi số trong tổng thể hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố trao Bằng khen cho các tập, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ năm 2022

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ năm 2022.

MAI QUANG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác