Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, 4 tháng năm 2023
Đăng ngày 13-05-2023 11:49, Lượt xem: 381

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, UBND thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện triển khai thực hiện các quyết định, kế hoạch do UBND thành phố ban hành đảm bảo hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp cuối năm 2022; đồng thời, hoàn thành thắng lợi việc thực hiện Chủ đề năm 2023 "Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội".

(Xem nội dung báo cáo chi tiết tại file kèm theo).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác