Tin tức sự kiện

  • Phát huy sức mạnh toàn dân trong phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
  • Trao đổi thông tin về hoạt động tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam – Lào
  • Thành lập Tổ công tác về biến đổi khí hậu
  • Giải quyết việc làm cho hơn 30.000 lao động
  • Tăng cường giám sát thực hiện 7 chủ trương lớn của thành phố
  • Gần 8.480 lượt CBCCVC được cử tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2013
  • Khai mạc Triển lãm "Quần đảo Hoàng Sa - Chủ quyền của Việt Nam"
  • Tăng cường phát triển Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
  • Triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Đoàn doanh nghiệp Trung Quốc tìm hiểu cơ hội hợp tác tại thành phố Đà Nẵng