Thành phố 4 AN

  • Vận động doanh nghiệp cam kết cung ứng thực phẩm an toàn Đăng ngày 20-06-2018 01:40
  • Đình chỉ hai cơ sở sản xuất sữa bắp không đảm bảo ATTP Đăng ngày 13-06-2018 17:09
  • Tiêu hủy khẩn cấp gần 7 tấn nội tạng không rõ nguồn gốc Đăng ngày 09-06-2018 16:00
  • Thu giữ gần 7 tấn phế phẩm động vật Đăng ngày 09-06-2018 09:00
  • Phòng ngừa ớt bột nhiễm độc tố Đăng ngày 31-05-2018 02:52
  • Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, thanh tra truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác Đăng ngày 14-05-2018 04:32
  • Hỗ trợ 527 địa chỉ nhân đạo với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng Đăng ngày 08-05-2018 07:39
  • Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản Đăng ngày 07-05-2018 09:37
  • Đăng tải công khai các tổ chức, cá nhân có hành vi đưa tạp chất vào tôm Đăng ngày 02-05-2018 07:20
  • Sớm thành lập Trung tâm kiểm nghiệm thực phẩm chuyên sâu Đăng ngày 20-04-2018 01:25