Thành phố 4 AN

  • Triển khai thực hiện đăng ký xe ô tô, mô tô tại công an cấp cơ sở Đăng ngày 21-05-2022 18:40
  • Lãnh đạo thành phố khen thưởng thành tích phá đường dây mua bán ma tuý xuyên quốc gia và tổ chức nhập cảnh trái phép quy mô lớn Đăng ngày 21-05-2022 18:40
  • Bắt giữ 2 đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma tuý Đăng ngày 21-05-2022 18:39
  • Trộm tiền về... trả nợ Đăng ngày 19-05-2022 16:52
  • Tội chồng thêm tội Đăng ngày 19-05-2022 07:47
  • Trộm quen đường vô... trại Đăng ngày 18-05-2022 08:39
  • Công an các xã của huyện Hòa Vang sẽ thí điểm đăng ký xe mô tô, xe máy điện từ 21-5 Đăng ngày 18-05-2022 08:34
  • Bộ Công an kiểm tra đánh giá một năm xây dựng Công an phường Hải Châu 1 điển hình, kiểu mẫu Đăng ngày 17-05-2022 15:09
  • Bắt giam người đàn ông có hành vi dâm ô trẻ em Đăng ngày 16-05-2022 09:02
  • Công an thành phố bóc gỡ đường dây ma tuý từ Đức về Việt Nam tiêu thụ Đăng ngày 16-05-2022 08:57