Các TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích Cấp Huyện
Đăng ngày 16-12-2017 08:41, Lượt xem: 731

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 5294/QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích. Theo đó, danh mục Thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Cấp Huyện thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố như sau:

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo:

1. Cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm, cấp phép dạy thêm cho cá nhân.

2. Giải quyết thủ tục tiếp nhận học sinh đến từ tỉnh, thành phố khác.
3. Giải quyết thủ tục chuyển trường đi ra ngoài thành phố Đà Nẵng.
4. Giải thể trường Trung học cơ sở tư thục (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường).
5. Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường Trung học cơ sở tư thục.
6. Thành lập trường Trung học cơ sở tư thục.
7. Giải thể trường Tiểu học tư thục (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường).
8. Cho phép hoạt động giáo dục trường Tiểu học tư thục.

9. Thành lập trường Tiểu học tư thục.
10. Giải thể trường nhà trường, nhà trẻ tư thục (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ).
11. Sáp nhập, chia tách trường nhà trường, nhà trẻ tư thục.
12. Thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục.

13. Tiếp nhận giáo viên (từ các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND các quận, huyện khác trong địa bàn thành phố).

14. Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Mầm non (cán bộ quản lý), Tiểu học và Trung học cơ sở.

15. Tiếp nhận giáo viên ngoại tỉnh.

Lĩnh vực Dịch vụ thương mại:

1. Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá do mất rách, nát, bị cháy, bị tiêu hủy một phần hoặc toàn bộ Mức 3.
2. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Mức 3.
3. Cấp mới và cấp lại do hết hạn Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Mức 3.
4. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu (mục đích kinh doanh), giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Mức 3.
5. Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh) và giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy Mức 3.
6. Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh), cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh) do hết hạn Mức 3.
7. Cấp (cấp mới, cấp lại do hết hạn) giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Mức 3.

Lĩnh vực Tôn giáo:

1. Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một phường nhưng trong phạm vi một quận.
2. Đề nghị chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo.
3. Đề nghị chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo của tổ chức tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một quận.
4. Đề nghị chấp thuận việc tổ chức đại hội, hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo cơ sở.
5. Đề nghị chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong quận.
6. Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành.

7. Đăng ký hoạt động của dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một quận.

8. Đăng ký hoạt động của hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong quận, huyện.

Lĩnh vực Xây dựng:

1. Cấp lại Giấy chứng nhận số nhà.
2. Cấp Giấy chứng nhận số nhà.
3. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành.
4. Thẩm định dự án đầu tư, nguồn vốn Ngân sách nhà nước.
5. Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình, các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
6. Cấp xác nhận quy hoạch Mức 3.
7. Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ Mức 3.
8. Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ Mức 3.
9. Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị Mức 3.
10. Gia hạn giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị Mức 3.
11. Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị Mức 3.
12. Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị Mức 3.

Lĩnh vực Văn hóa:

1. Cấp lại (do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác) giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
2. Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
3. Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
4. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Lĩnh vực Hộ tịch:

1. Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài.
2. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân.
3. Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài.
4. Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch).
5. Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài.
6. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài.

7. Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức 3.
8. Đăng ký thay đổi, cải chính cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Mức 3.

Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng giao thông:

1. Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để tổ chức các hoạt động văn hoá, xã hội, tuyên truyền.
2. Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để làm mặt bằng tập kết máy móc, thiết bị, phục vụ thi công các công trình xây dựng.
3. Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để lắp đặt các công trình phục vụ công cộng; lắp đặt quảng cáo và lắp đặt trạm chờ xe buýt theo tuyến xe buýt được duyệt.
4. Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng phục vụ việc sửa chữa, xây dựng nhà Mức 3.
5. Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp Mức 3.
6. Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để cá nhân hoạt động thương mại Mức 3.
7. Cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán Mức 3.
8. Cấp giấy phép đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị.
9. Đăng ký cấp giấy phép thi công chỉnh trang, gia cố vỉa hè, hạ bó vỉa hè.
10. Cấp phép xử lý các sự cố đột xuất về mặt kỹ thuật của các công trình ngầm như: thông tin liên lạc, cấp nước, thoát nước, cấp điện, cấp ga và các công trình liên quan khác.
11. Cấp phép thi công các công trình liên quan khác.
12. Cấp giấy phép thi công mở đường ngang đấu nối vào đường chính đang khai thác.
13. Cấp giấy phép thi công các công trình sửa chữa, cải tạo nâng cấp đường bộ.
14. Cấp phép thi công lắp đặt công trình ngầm, công trình trên mặt đường bộ đăng khai thác.
15. Cấp Giấy phép thi công lắp đặt cấp nước cho các hộ dân Mức 3.

Lĩnh vực Tổ chức hội:

1. Đăng ký thành lập hội.

2. Đăng ký tổ chức đại hội bất thường của hội ở phường, xã.
3. Đăng ký tổ chức đại hội nhiệm kỳ của hội ở phường, xã.
4. Công nhận Ban Vận động thành lập Hội.
5. Đăng ký chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung).
6. Đăng ký chấp thuận giải thể hội.

7. Đăng ký đổi tên hội và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung).
8. Đăng ký phê duyệt điều lệ hội.

Lĩnh vực Đất đai:

1. Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.
2. Chuyển mục đích sử dụng đất.
3. Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Lĩnh vực Quản lý đăng ký kinh doanh:

1. Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã.
2. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã).
3. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã do bị mất.
4. Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã.
5. Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã.
6. Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Mức 3.
7. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Mức 3.
8. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (do bị rách, nát hoặc mất) Mức 3.
9. Đăng ký giải thể tự nguyện hợp tác xã.
10. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã cho các hợp tác xã được chia tách, hợp nhất Mức 3.
11. Thông báo thay đổi nội dung điều lệ, số lượng thành viên, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã.
12. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã.
13. Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh của hợp tác xã (tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện) Mức 3.

14. Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh Mức 3.
15. Thông báo chấm dứt kinh doanh của hộ kinh doanh Mức 3.
16. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Mức 3.
17. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác) Mức 3.
18. Đăng ký hộ kinh doanh Mức 3.

Lĩnh vực Người có công:

1. Xác nhận giải quyết chính sách đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến.
2. Giải quyết hồ sơ tiếp nhận người có công cách mạng vào Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng.
3. Giải quyết hồ sơ mới công nhận người đảm nhận thờ cúng liệt sỹ.
4. Xác nhận hồ sơ trợ cấp hàng tháng đối với người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật từ 21% đến 30% đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc hộ cận nghèo.
5. Cấp mới thẻ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/CP.
6. Cấp mới thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng.
7. Giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp 1 lần đối với người có công cách mạng từ trần.
8. Xác nhận đề nghị Chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP.

9. Giải quyết trợ cấp thường xuyên đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

10. Giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất của đối tượng chính sách.

11. Giải quyết tuất từ trần cho thân nhân Lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh, bệnh binh có tỷ lệ thương tật, bệnh tật từ 61% trở lên từ trần.

12. Xác nhận giải quyết hồ sơ cấp sổ ưu đãi giáo dục - đào tạo.
13. Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ cho gia đình tự quy tập xây mộ liệt sĩ trong nghĩa trang gia tộc hoặc nghĩa trang liệt sĩ.
14. Xác nhận hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình (DCCH).
15. Hồ sơ xét giải quyết công nhận chế độ liệt sĩ.

16. Hồ sơ xét giải quyết công nhận chế độ hưởng chính sách như thương binh.

17. Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.
18. Giải quyết trợ cấp cho người tham gia kháng chiến hoặc con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội:
1. Tiếp nhận đối tượng xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền quản lý của cấp trên.
2. Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.
3. Hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở đối với đối tượng được trợ giúp đột xuất theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP.
4. Giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng cho một số đối tượng được trợ giúp đột xuất theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP.
5. Đề nghị trợ giúp xã hội đột xuất (hỗ trợ lương thực cho hộ gia đình thiếu lương thực, hỗ trợ người bị thương nặng).
6. Đề nghị trợ cấp xã hội thường xuyên.
7. Tiếp nhận hồ sơ của đối tượng bảo trợ xã hội khi thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện trong thành phố.
8. Chuyển hồ sơ của đối tượng bảo trợ xã hội khi thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện trong thành phố.
9. Xác nhận các loại giấy tờ liên quan đến đối tượng hộ nghèo Mức 3.
10. Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP.
11. Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên.

Lĩnh vực Thủy sản:

1. Cấp đổi, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có công suất dưới 20cv Mức 3.
2. Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có công suất dưới 20cv Mức 3.
3. Cấp mới giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có công suất dưới 20cv Mức 3.
4. Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện.
5. Đăng ký cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận đăng ký tàu cá dưới 20 CV Mức 3.

Lĩnh vực An toàn thực phẩm:

1. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất, sản phẩm thực phẩm.
2. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất, sản phẩm thực phẩm và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực.

3. Cấp lại do mất, hư hỏng Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ.

4. Cấp mới Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ.

5. Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân.
6. Xác nhận bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương.
7. Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có đăng ký kinh doanh thuộc quận, huyện cấp Mức 3.
8. Cấp mới và cấp lại do hết hạn giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có đăng ký kinh doanh thuộc quận, huyện cấp.
9. Cấp lại do bị mất, hư hỏng và cấp đổi do có thay đổi hoặc bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.
10. Cấp mới và cấp lại do hết hạn Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản Mức 3.

Lĩnh vực Môi trường:

1. Đăng ký xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
2. Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường.
3. Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.
4. Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch.
5. Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác