Kết quả giải quyết khiếu nại của ông Đặng Anh và bà Nguyễn Thị Hồng
Đăng ngày 24-07-2019 08:45

UBND thành phố vừa ban hành văn bản về việc giải quyết khiếu nại của ông Đặng Anh và bà Nguyễn Thị Hồng (lần đầu) khiếu nại việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đối với gia đình ông, bà tại dự án Cụm công nghiệp Thanh Vinh mở rộng thuộc xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang.

Qua kết quả xác minh nội dung khiếu nại, UBND thành phố kết luận, Quyết định số 10130/QĐ- UBND về việc phê duyệt thu hồi và đền bù hết thửa đất của các hộ thuộc diện giải tỏa dự án Cụm công nghiệp Thanh Vinh mở rộng tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, đã phê duyệt thu hồi hết thửa đất đối với hộ bà Nguyễn Thị Hương và hộ ông Nguyễn Trung Đông thuộc diện giải tỏa dự án, 2 hộ trên đã được giải quyết bồi thường, hỗ trợ và không bố trí tái định cư theo đúng quy định.

Việc chuyển nhượng hai thửa đất nêu trên khi Nhà nước đã thu hồi để thực hiện dự án là không đúng quy định, hộ ông Nguyễn Trung Đông và hộ bà Nguyễn Thị Hương không còn quyền sử dụng đất nên không có quyền chuyển nhượng theo quy định Điều 106 Luật Đất đai năm 2003.

Vì vậy, việc ông Đặng Anh và bà Nguyễn Thị Hồng yêu cầu bồi thường đất, bố trí tái định cư đối với các thửa đất đã bị Nhà nước thu hồi là không có cơ sở.

Từ những nhận định và căn cứ nêu trên, UBND thành phố quyết định, không chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Đặng Anh và bà Nguyễn Thị Hồng yêu cầu bồi thường đất, hỗ trợ và bố trí tái định cư đối với các thửa đất đã bị Nhà nước thu hồi. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định, nếu không đồng ý thì ông Đặng Anh, bà Nguyễn Thị Hồng được quyền khiếu nại lần hai đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng theo quy định của pháp luật.

Cổng Thông tin điện tử thành phố

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT