Các điểm thu tiền điện tập trung
Đăng ngày 25-06-2020 03:21

Điểm thu tiền điện tập trung là hình thức mà nhiều người dân lựa chọn khi không còn thu tiền điện tại nhà. Thay vì ngồi nhà đợi nhân viên tới thu, người dân giờ đây sẽ chủ động đến các điểm thu tập trung trên địa bàn để đóng tiền điện. Danh sách các điểm thu tiền điện tập trung cụ thể như sau:

Điện lực Thanh Khê

1.Hội trường Thuận An

Địa chỉ: 325 Nguyễn Phước Nguyên

Thời gian thu: Ngày 14 hàng tháng

2.Nhà sinh hoạt cộng đồng

Địa chỉ: 976 Trường Chinh

Thời gian thu: Ngày 15 hàng tháng

3. Nhà sinh hoạt cộng đồng

Địa chỉ: 622 Tôn Đản

Thời gian thu: Ngày 17 hàng tháng

4.Nhà sinh hoạt cộng đồng

Địa chỉ: 435 Tôn Đản

Thời gian thu: Ngày 20 hàng tháng

5.Trạm y tế Thanh Khê Tây

Địa chỉ: 33/1 Mẹ Nhu

Thời gian thu: Ngày 14 và 23 hàng tháng

6.Hội trường Tân Hòa

Địa chỉ: K01/68 Lê Trọng Tấn

Thời gian thu: Ngày 16 và 25 hàng tháng

7.Trạm y tế Thạc Gián

Địa chỉ: 433 Lê Duẩn

Thời gian thu: Ngày 11 và 19 hàng tháng

8.Nhà đọc sách báo Xuân Hà

Địa chỉ: 570 Trần Cao Vân

Thời gian thu: Ngày 20 và 25 hàng tháng

9.UBND phường Thạc Gián

Địa chỉ: 8 Phạm Văn Nghị

Thời gian thu: Ngày 16 và 23 hàng tháng

10.Điểm thu tập trung

Địa chỉ: H339/9 Trường Chinh

Thời gian thu: Ngày 24 hàng tháng

11.Khu dân cư Tân An

Địa chỉ: H339/9 Trường Chinh

Thời gian thu: Ngày 24 hàng tháng

12.Nhà sinh hoạt cộng đồng Thanh Minh 2

Địa chỉ: 681 Trần Cao Vân

Thời gian thu: Ngày 11 và 21 hàng tháng

13. Trung tâm thể dục thể thao phường Chính Gián

Địa chỉ: 352 Điện Biên Phủ

Thời gian thu: Ngày 14 và 19 hàng tháng

14.Trung tâm y tế phường Hòa Khê

Địa chỉ: 03 Nguyễn Nghiêm

Thời gian thu: Ngày 13 và 24 hàng tháng

15.Nhà sinh hoạt cộng đồng Xuân Hòa A

Địa chỉ: 108 Nguyễn Đức Trung

Thời gian thu: Ngày 13 và 24 hàng tháng

16. Nhà sinh hoạt cộng đồng

Địa chỉ: 143 Trần Xuân Lê

Thời gian thu: Ngày 18 và 21 hàng tháng

17. Hội trường Đồng Xuân

Địa chỉ: 129 Nguyễn Phước Nguyên

Thời gian thu: Ngày 19 hàng tháng

18.Hội trường An Xuân

Địa chỉ: 01 Nguyễn Phước Thái

Thời gian thu: Ngày 23 và 26 hàng tháng

19. Điểm thu tập trung

Địa chỉ: 256 Lê Trọng Tấn

Thời gian thu: Ngày 23 hàng tháng

19. Điểm thu tập trung

Địa chỉ: 354 Trường Chinh

Thời gian thu: Ngày 14 hàng tháng

20. Điểm thu tập trung

Địa chỉ: 28 Văn Cao

Thời gian thu: Ngày 18 và 25 hàng tháng

Điện lực Hòa Vang

1.Bưu điện Hòa Phong

Địa chỉ: Túy Loan Đông 2, Hòa Phong

Thời gian thu: Hành chính

2. Bưu điện Hòa Tiến

Địa chỉ: Thông Dương Sơn

Thời gian thu: Giờ hành chính

3. Bưu điện Hòa Phú

Địa chỉ: Thông Đông Lam

Thời gian thu: Giờ hành chính

4.Bưu điện Hòa Phước

Địa chỉ: Thôn Nhơn Thọ 1

Thời gian thu: Giờ hành chính

5.Bưu điện Hòa Nhơn

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT