Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021
Đăng ngày 31-01-2018 07:10