Áp dụng điều kiện và thủ tục đầu tư đối với công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài
Đăng ngày 19-12-2018 08:32, Lượt xem: 93

Công dân Việt Nam đồng thời có quốc tích nước ngoài được áp dụng điều kiện và thủ tục đầu tư như thế nào?

Trả lời:

1. Đối với các hoạt động đầu tư thực hiện tại Việt Nam, nhà đầu tư là công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài được quyền lựa chọn áp dụng điều kiện đầu tư và thủ tục đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài.

2. Trong trường hợp lựa chọn áp dụng điều kiện và thủ tục đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư quy định tại Khoản 1 nêu trên không được thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác