Thông báo về việc triển khai mức thu mới đối với phí thẩm định hồ sơ và giá dịch vụ công đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 27-07-2023 15:37, Lượt xem: 87

Thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai mức thu mới về phí thẩm định hồ sơ và giá dịch vụ công đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác