Khu công nghiệp, khu công nghệ cao
Đăng ngày 10-06-2020 11:32, Lượt xem: 1157

Thành phố Đà Nẵng hiện có 06 khu công nghiệp (KCN) chính gồm: KCN Đà Nẵng, KCN Hòa Khánh, KCN Hòa Khánh mở rộng, KCN Liên Chiểu, KCN Hòa Cầm và Khu dịch vụ Thủy sản Đà Nẵng với tổng diện tích đất hơn 1.160,18ha nằm ở các vị trí rất thuận lợi. Cơ sở hạ tầng tại các KCN đang được hoàn thiện nhằm đáp ứng các điều kiện cơ bản của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Khu công nghệ cao (CNC) Đà Nẵng là một trong ba khu công nghệ cao đa chức năng cấp quốc gia của Việt Nam và là Khu CNC quốc gia duy nhất tại miền Trung, được Thủ tướng Chính phủ thành lập năm 2010.

Thành phố Đà Nẵng hiện có 06 khu công nghiệp (KCN) chính gồm: KCN Đà Nẵng, KCN Hòa Khánh, KCN Hòa Khánh mở rộng, KCN Liên Chiểu, KCN Hòa Cầm và Khu dịch vụ Thủy sản Đà Nẵng với tổng diện tích đất hơn 1.160,18ha nằm ở các vị trí rất thuận lợi. Cơ sở hạ tầng tại các KCN đang được hoàn thiện nhằm đáp ứng các điều kiện cơ bản của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Khu công nghệ cao (CNC) Đà Nẵng là một trong ba khu công nghệ cao đa chức năng cấp quốc gia của Việt Nam và là Khu CNC quốc gia duy nhất tại miền Trung, được Thủ tướng Chính phủ thành lập năm 2010.

Theo quy hoạch, Khu CNC có diện tích 1.128.40 ha. Trong đó, diện tích cho thuê là 612,27 ha (54%).

Một số thông tin về các khu công nghiệp:

STT

Khu công nghiệp

Diện tích quy hoạch

Lĩnh vực đầu tư

1

Khu Công nghệ cao Đà Nẵng

1.129,76ha

-Công nghệ sinh học phục vụ y tế, nông nghiệp, thủy sản

- Công nghệ vi điện tử, cơ điện tử và quang điện tử

- Tự động hóa và cơ khí chính xác

- Công nghệ vật liệu mới, công nghệ nano, năng lượng mới

- Công nghệ thông tin, truyền thông; phần mềm tin học

- Công nghệ môi trường, công nghệ phục vụ hóa dầu và một số công nghệ đặc biệt khác.

2

Khu Công nghiệp Đà Nẵng

50.00 ha

- Cơ khí lắp ráp

- Công nghịêp hóa chất, nhựa, sản phẩm sau hóa dầu

- Chế biến nông, lâm, hải sản

- Sản xuất giấy và bao bì

- Sản xuất vật lịêu xây dựng

3

Khu Công nghiệp Hòa Khánh

395.72 ha

- Cơ khí lắp ráp, điện tử, may mặc

- Sản phẩm sau hóa dầu như bao bì, nhựa

- Chế biến nông, lâm, hải sản

- Vật liệu xây dựng cao cấp với quy mô trung bình và nhỏ

4

Khu công nghiệp dịch vụ Thủy Sản Đà Nẵng

57.90 ha

- Công nghiệp chế biến thủy sản
- Dịch vụ hậu cần cảng cá.

5

Khu Công nghiệp Hòa Khánh mở rộng

212.12 ha

- Cơ khí lắp ráp

- Công nghịêp hóa chất, nhựa, sản phẩm sau hóa dầu

- Chế biến nông, lâm, hải sản

- Sản xuất giấy và bao bì

- Sản xuất vật lịêu xây dựng

6

Khu Công nghiệp Liên Chiểu

307.71 ha

- Công nghiệp nặng

- Công nghiệp chế tạo

- Công nghiệp hóa chất

- Sản xuất vật liệu xây dựng

- Kho ngoại quan

7

Khu Công nghiệp Hòa Cầm

136.73 ha

- Thiết bị điện và điện tử

- Linh kiện, sản phẩm cơ khí chính xác

- May mặc

CỔNG TTĐT TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT